wtorek, 4 lutego 2020

Outfit pod skarpetki - challenge accepted | nanushki.com

https://3.bp.blogspot.com/-FYMqpdflWYA/WJttWrEHi2I/AAAAAAAASis/KcfXDpwMTYoS1rDqT5kNchuQsQG3zM77gCK4B/s1600/Hello-February-2017-Vivi-Brizuela-PinkOrchidMakeup.PNG   https://66.media.tumblr.com/862cc90d3633ada09c3f1d38c532f5f3/tumblr_nvvzquvieu1ufrciro1_400.gifv
 Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif
Może tego o mnie nie wiecie... co ja piszę, na pewno wiecie, w końcu znacie mnie nie od dziś. Kocham wszystko to, co kreatywne, a co rozumiem pod tym słowem? Chodź mianem "kreatywnym" można określić jedynie osobę, nie przedmiot tak uważam pomysł może być kreatywny. Wykonanie może być kreatywne. Czynność, która towarzyszy procesowi tworzenia, może być kreatywna. Kreatywność, to zdolność tworzenia czegoś nowego, oryginalnego, zachwycającego, zawierającego emocje. Wielu widzi kreatywność autora w jego tekście, obrazie, rzeźbie. Ja widzę kreatywność autora w najdrobniejszych jego pracach. Małych rozmiarem ale wielkich sercem. Bo czasem to co malutkie, może nas zaskoczyć, rozśmieszyć, zabawić, zainspirować lub ucieszyć.
Zacznijmy wpis. Pierwszy Lutowy wpis
 Maybe you don't know about me ... what I write, you certainly know, in the end you know me not from today. I love everything that is creative and what I understand by this word? Come on "creative" can only be defined as a person, not an object so I think an idea can be creative. Performance can be creative. The activity that accompanies the creation process can be creative. Creativity is the ability to create something new, original, delightful, containing emotions. Many see the author's creativity in his text, picture, sculpture. I see the author's creativity in the smallest of his works. Small in size but big in heart. Because sometimes what is tiny can surprise us, make us laugh, entertain, inspire or make us happy.
Let's start the post. First February entry.


    

 https://nanushki.com/themes/nanushki/img/nanushki-logo-pl-100.png

Dlaczego tak wspominam o tej kreatywności - dlatego, że spotkałam najoryginalniejsze skarpetki na świecie i bardzo chciałam podkreślić to, że uważam pomysł za mega kreatywny. Skarpetki- nieodłączny element outfitu. Podstawowy. W końcu to element bielizny, do którego przywiązuję dużą wagę. Lubię skarpetki, długie skarpetki, wysoko wystające z butów. Moja inspiracja pochodzi z azjatyckiego głównie japońskiego i koreańskiego trendu na wyraźnie zaznaczone w stylizacji skarpetki - od tych za kolano, po drobne z falbanką najczęściej zakładane do sandałków. Nie wiem czy wiecie, ale w tych wschodnich krajach normalne ( i modne ) jest łącznie skarpetek z szpilkami/obcasami. To taka ciekawostka. Ktoś mógłby powiedzieć: "ekstrawaganckie", "intrygujące" lub "nie, to się ze sobą nie łączy" a ja odpowiadam, to my stanowimy modę, nie odwrotnie. To my możemy wytyczać modę, nigdy na odwrót. 
Każdy z nas ma swój własny styl a własny styl to powód do dumy.
Ja kocham to co oryginalne.
 Why do I mention this creativity so much - because I met the most original socks in the world and I really wanted to emphasize the fact that I think the idea is very creative. Socks - an integral part of the outfit. Basic. After all, it is an element of underwear to which I attach great importance. I like socks, long socks, protruding high from shoes. My inspiration comes from the Asian, mainly Japanese and Korean trends, clearly marked in the styling of socks - from those over the knee to small ones with a frill, most often worn with sandals. I don't know if you know, but in these Eastern countries, it is normal (and fashionable) to wear socks with heels / heels. This is such a curiosity. Someone might say: "extravagant", "intriguing" or "no, it does not connect with each other" and I answer, we are fashion, not the opposite. We can set fashion, never the other way around.
Each of us has our own style and our own style is a reason to be proud.
I love what is original.


 nanushki.com - Sklep oferujący rozmaite, pomysłowe, kolorowe i szalone skarpetki. Skarpetki - nieodłączy element codziennego ubioru, warto zadbać o to, by chodź czasem ukryty, to mimo wszystko zachwycał. Nigdy nie wiadomo, gdzie nam przyjdzie zdjąć buty :3 Skarpetki nanushki to jakość i detale, ten drobny element garderoby zawiera w sobie wiele pasji i serca. Idealny prezent dla każdego, na każdą okazję.
 nanushki.com - A store offering a variety of imaginative, colorful and crazy socks. Socks - an inseparable element of everyday clothing, it is worth ensuring that you walk hidden sometimes, it is still amazing. You never know where to take your shoes off: 3 Nanushki socks are quality and details, this small piece of clothing contains a lot of passion and heart. The perfect gift for everyone, for every occasion.

Pozwoliłam sobie zrobić screeny. Pokarzę wam co zamówiłam. 
Przy okazji, opisy skarpetek na stronie są cudowne, zachęcam do przeczytania :D  
 I allowed myself to make screenshots. I will show you what I ordered.
By the way, the descriptions of the socks on the site are wonderful, I encourage you to read :D


Kliknij i powiększ.
Click and zoom.


Skarpetki Pani Orzech - LINK

Skarpetki Sushi - LINK

Skarpetki Lis - LINK

Oto one:
 Here they are:


 Na czym polega zadanie? Ułożę outfity pod skarpetki.
Na co dzień najczęściej robimy odwrotnie. Tym razem chcę skupić się na tych fantastycznych skarpetkach, tak by to one były na pierwszym planie. Dobiorę do nich stylizacje tak, by wyglądać naturalnie, nieprzekombinowanie - ale kolorystycznie pasować do tematu skarpetek. Makijaż będzie niecodzienny, również kolorystycznie i tematycznie pasujący do tego, co będę mieć na nogach. Moje pierwsze beauty i fashion challenge! Jeszcze w żadnym nie brałam udziału a tu niespodzianka, nie dość że biorę udział to sama to wszystko wymyśliłam. Ciekawi efektu? :)
 What is the task? I will put outfits under the socks.
Every day we usually do the opposite. This time I want to focus on these fantastic socks so that they are in the foreground. I will choose styling to look natural, not recombined - but to match the theme of socks. The makeup will be unusual, also in color and theme to match what I will be wearing. My first beauty and fashion challenge! I have not participated in any of them yet and here is a surprise, I am not enough to take part, I came up with it all myself. Curious about the effect? :)1. Skarpetki Wiewióra. / Squirrel socks.

 

 Jako pierwsze skarpetki wiewióra, które zestawiłam z białymi sportowymi butami, brązowymi dresami, czarną bluzką i beżowym bezrękawnikiem- futerkiem. Kolory ziemi idealnie łączą się z krajobrazem lasu, parku, czyli po prostu domem wiewiórki. Strój nawiązuje do jej rozczochranego futerka. Swoją drogą, we Wrocławskim parku miałam okazję pogłaskać dziką wiewiórkę. Tamtejsze są w miarę oswojone- na tyle, że przychodzą do ludzi po orzechy, które mieszkańcy i turyści chętnie dają. Wracając do zdjęć. Makijaż to czysta improwizacja. Lekko podkreślone brązem oczy, piegi zrobione eyelinerem i mocniejsze usta.
 As the first squirrel socks, which I combined with white sports shoes, brown tracksuits, a black blouse and a beige sleeveless fur. The colors of the earth are perfectly combined with the landscape of the forest, park, or simply the home of the squirrel. The costume refers to her disheveled fur. By the way, in Wroclaw park I had the opportunity to pet a wild squirrel. The rustic ones are tame enough - they come to people for nuts, which residents and tourists willingly give. Returning to the photos. Makeup is pure improvisation. Slightly highlighted with brown eyes, freckles made with eyeliner and stronger lips.

   https://data.whicdn.com/images/339988819/superthumb.jpg?t=1580494859  https://data.whicdn.com/images/339714945/superthumb.jpg?t=1579797700  https://data.whicdn.com/images/339331366/superthumb.jpg?t=1578837745

 2. Skarpetki Sushi. / Sushi Socks.

 
 Skarpetki sushi są moim zdaniem najsłodszymi skarpetkami z paczki. Jak tylko je zobaczyłam, wiedziałam, że są stworzone dla mnie. Zestawiłam je z różowymi sportowymi butami, jasnymi jeansami i różowym oversizowym golfem. Bardzo lubię azjatycką kuchnie i japońskie specjały. Moim ulubionym sushi jest Nigiri, czyli rybny pasek na kupce ryżu. Marzę o zjedzeniu prawdziwego sushi wydanego prosto z ręki japońskiego szefa kuchni, w Tokijskiej restauracji. Wracając, makijaż jest delikatniejszy. Błyszcząca, pudrowa kreska na górnej powiece, delikatne, brokatowe serduszko na kości policzkowej i różowe usta odzwierciedlają delikatność, czyli cechę z jaką sushi kojarzy się w pierwszej kolejności.
 Sushi socks are in my opinion the sweetest pack socks. As soon as I saw them I knew they were made for me. I combined them with pink sports shoes, light jeans and pink oversized turtleneck. I really like Asian cuisine and Japanese specialties. My favorite sushi is Nigiri, which is a fish bar on a pile of rice. I dream of eating real sushi delivered straight from the hand of a Japanese chef in a Tokyo restaurant. Returning, makeup is more delicate. A shiny, powdery line on the upper eyelid, a delicate, brocade heart on the cheekbone and pink lips reflect the delicacy, which is the characteristic with which sushi is associated in the first place.

 https://data.whicdn.com/images/339818740/superthumb.jpg?t=1580071133  https://data.whicdn.com/images/340040360/superthumb.jpg?t=1580618310  https://data.whicdn.com/images/339226716/superthumb.jpg?t=1578558519

 3. Skarpetki Lis. / Fox socks.

 
Skarpetki z charakterem więc i cała stylizacja musiała być charakterna. Rewelacyjny wzór. Kiedy chodziłam do szkoły, mówiono na mnie Lisek. Przez nazwisko. Trochę liska we mnie zostało i chodź jestem wielką kociarą, to również bardzo lubię listy i zbieram takie lisie gadżety. Skarpety zestawiłam z czarnymi sportowymi butami, czarnymi dresami i czarną puchową kurtką. Stylizacja w całości na czarno idealne podkreśla ogień jaki skarpetki reprezentują. Makijaż to odważna kreska; brąz, pomarańcz i fuksja na oku a także mocne, intensywne usta. Rozczochrałam lekko włosy i do stylizacji dodałam grzywę. Całość kojarzy mi się z mocnym charakterem, lisim charakterem. 
 Socks with character, so the whole stylization had to be characteristic. Sensational pattern. When I went to school, I was called Lisek. By surname. I have a little fox in me and come, I'm a big cat, I also like letters and I collect gadgets like these. I combined socks with black sports shoes, black tracksuits and a black down jacket. The black outfit perfectly emphasizes the fire that the socks represent. Makeup is a bold line, brown, orange and fuchsia on the eye as well as strong, intense lips. I disheveled my hair slightly and added a mane to the styling. I associate the whole with a strong character, a fox character.

https://data.whicdn.com/images/339962672/superthumb.jpg?t=1580426097  https://data.whicdn.com/images/340088841/superthumb.jpg?t=1580740399  https://data.whicdn.com/images/340025752/superthumb.jpg?t=1580583206

Jak oceniacie wykonane przeze mnie zadanie? Czy stylizacje i makijaż pasują do skarpetek? Może macie inny pomysł na wykonanie takiego challengu? Co byście ubrali do tych kolorowych skarpetek?
 How do you assess the task I completed? Do the styles and makeup match the socks? Maybe you have another idea to perform such a challenge? What would you wear for these colorful socks?

Przyznam, że fashion challenge nie był trudnym wyzwaniem. Kocham ubrania, moja szafa ledwo się domyka, więc problemu ze stworzeniem stylizacji nigdy nie mam. Jedynym utrudnieniem była pogoda. Raz pada, raz nie pada, raz wieje aż głowę urywa- z tego też powodu musiałam czekać na odpowiedni moment i UWAGA wszystkie stylizacje, zdjęcia i makijaże zrobić w jeden dzień. Chciałam je zrobić w jak najkrótszym czasie, czy światło było podobne. Jeśli się przyjrzeć, widać, że sesja sushi była robiona ostatnia. No niestety, kochani, musimy sobie radzić dopóki nie wymyślę lepszego patentu do robienia zdjęć. Cieszę się, że moi czytelnicy to osoby z podobną głową jak moja. Co nie zobaczą na zdjęciu, potrafią sobie wyobrazić. Wracając do sesji. Niestety nie mam możliwości robienia zdjęć w domu. Nie mam też dobrego sprzętu. Mimo to uważam swoje sesje za bardzo udane. Beauty challenge był dla mnie trudniejszy, ponieważ nie maluję się na co dzień. Pełny makijaż wykonuję okazjonalnie, więc nie mam w tym wprawy. Chodź kreski robię perfekcyjne, to mam problem z blendowaniem cieni. Postanowiłam to zmienić. Będę ćwiczyć cudowną sztukę makijażu.
I admit that the fashion challenge was not a difficult challenge. I love clothes, my wardrobe barely closes, so I never have a problem with creating a styling. The only difficulty was the weather. Once it rains, once it doesn't rain, once it blows until the head breaks off - that's why I had to wait for the right moment and ATTENTION make all stylizations, photos and make-up in one day. I wanted to make them as soon as possible, whether the light was similar. If you look at it, you can see that the sushi session was last. Unfortunately, my dear, we have to manage until I come up with a better patent for taking pictures. I am glad that my readers are people with a similar head as mine. What they will not see in the picture, they can imagine. Returning to the photos. Unfortunately, I can't take pictures at home. I also don't have good equipment. Still, I think my sessions are very successful. Beauty challenge was more difficult for me because I don't wear makeup every day. I do full makeup occasionally, so I have no practice. Come on, the lines are perfect, I have a problem with blending shadows. I decided to change it. I will practice the wonderful art of makeup.

Na dziś to wszystko. 
Jak podoba wam się pomysł doboru stylizacji pod skarpetki? Jak oceniacie moją pracę? Czy poprawilibyście lub zmienilibyście coś w moich propozycjach stylizacji? Czy znacie nanushki.com? Które ze skarpetek na stronie podobają wam się najbardziej? Które z moich skarpetek podobają wam się najbardziej?
Piszcie w komentarzu! 
That's all for today.
How do you like the idea of choosing a sock styling? How do you rate my work? Would you improve or change something in my styling suggestions? Do you know nanushki.com? Which of the socks on the page do you like the most? Which of my socks do you like the most?
Write in the comment!Przy wpisie pomogli mi:
https://nanushki.com/themes/nanushki/img/nanushki-logo-pl-100.png

     http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif   http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif   http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif
      
Zajrzyj koniecznie na te blogi:
You must absolutely see these blogs:

Pierwszy komentarz First comment:
Oironio z ajnidju.blogspot.com
 
Najciekawszy komentarz The most interesting comment: 
Anelise z  anelisowo.blogspot.com

Co wpis wyłaniam z komentarzy dwa blogi. Skomentuj jako pierwszy najnowszy  wpis lub zostaw najciekawszy komentarz a twój blog znajdzie się w polecanych.
 Every entry emerges from comments two blogs. Comment as the first newest entry or leave the most interesting comment and your blog will be in the recommended.

Infoblog  :

 Dziękuję Ci za poświęcony mi czas
● Masz do mnie pytanie? Zostaw je w komentarzu, napisz do mnie maila, bądź priv na instagramie.
● Znasz ciekawy temat, o którym mogłabym napisać na blogu? Podpowiedz mi! Zainspiruj mnie! Zostań współtwórcą!
 ● Dziękuję za komentarze, wszystkie oddaję ♡ 

 kontakt: neko_chan@vip.onet.pl
 instagram: hi_ayuna


150 komentarzy:

 1. Dziewczyno, z nieba mi spadłaś z tymi skarpetkami! Właśnie czegoś takiego szukałam, co prawda nie dla mnie, ale dla męża! On uwielbia kolorowiaste skarpetki, więc postanowiłam kupić mu kilka par na walentynki, ale nie miałam pojęcia, gdzie w ogóle takie znajdę... Jesteś wielka ♥

  A co do stylizacji, to prawda, bardzo kreatywne :) Nadają charakteru pozornie zwyczajnym outfitom :) O tym, że skarpetki z koronką nosi się do szpilek gdzieś już słyszałam. Sama bym tak raczej nie zrobiła, nie czułabym się komfortowo, ale mogłabym już takie skarpetki założyć do trampek np. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję, czasem uda mi się podrzucić dobry pomysł! <3
   Tak na poważnie, uważam że takie skarpetki to fantastyczny pomysł na prezent, zwłaszcza dla kogoś z poczuciem humoru :) Rozmiarówka jest uniwersalna, więc nawet nie trzeba znać rozmiaru buta obdarowywanej osoby :D
   Jeszcze nie jestem gotowa na skarpetki do szpilek ale kiedyś... nie wykluczam :)
   Dziękuję za komentarz!

   Usuń
 2. Kochana, ty to jesteś zwariowanie kreatywna! Genialny pomysł, twój pomysł doboru stylizacji pod skarpetki jest genialny. Wyszło Ci to genialne, ja osobiście nosze jedynie czarne skarpetki, ale w ostatnim czasie duża część moich znajomych kupuje takie jakie ty masz. nanushki.com chyba już raz o tej firmie gdzieś słyszałam, ale nie jestem pewna.Skarpetki w lisy są genialne!
  Buziaki, Weronika
  Pozdrawiam, Weronika S.
  pasjeweroniki.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zawsze lubiłam ładne, ciekawe skarpetki ale tak szalonych to jeszcze nie miałam :D Jestem z nich naprawdę zadowolona, jeszcze nie chodziłam w nich tak na co dzień ale wiem, że przyciągną uwagę :) Pozdrawiam!

   Usuń
 3. jakie te skarpetki są genialne! :D te w lisy skradły moje serce! <3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moje też, chociaż wszystkie są rewelacyjne i ciężko mi wybrać ulubione :D

   Usuń
 4. Beautiful post, dear! I love your blog so much!
  Have a nice day!
  xoxo

  leylland.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 5. Skarpetki + szpilki - A dlaczego by nie?🙂
  Oczywiście (przynajmniej dla mnie ) jeśli te buty są pełne tzn.nie mają odkrytych palców (Peep toe czy sandałki, w moim mniemaniu odpadają)
  Ale tak jak piszesz;każdy ma swój styl i kazdy lubi co innego 🙂
  Bardzo mi się podobają Twoje outfity 😍
  Pozdrawiam
  Lili

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No właśnie, dlaczego nie? :D Z sandałkami zależy jakimi, na słupku, z zapinanym paskiem wygląda to naprawdę fajnie, ale dla mnie jeszcze zbyt odważnie :D
   Dziękuję i pozdrawiam!

   Usuń
 6. Jakie fajne skarpetki. Takie kolorowe, pełne optymizmu.

  OdpowiedzUsuń
 7. Aaaa, uwielbiam takie fikuśne skarpetki, zawsze poprawiają mi humor :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mi również, zakładasz i już dzień staje się lepszy :D

   Usuń
 8. Przyznam, że zabawne.... jedna skarpetka inna a druga inna a jakie kolorowe :D Jakby nie do pray a jednak para. No i te liski <3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Już kilka lat temu zauważyłam, że ludzie sami od siebie nosili jedną skarpetkę np. zieloną, drugą żółtą. Zwłaszcza u znajomych, czy vlogerów na youtubie. Zastanawiałam się w tedy o co chodzi. W końcu, jedna z koleżanek powiedziała mi, że noszenie skarpetek nie do pary przynosi szczęście. Nie wiem czy o to w tym wszystkim chodzi, ale może faktycznie coś w tym jest :D

   Usuń
  2. Naprawdę? Nie wiedziałam o tym... a skąd ta informacja? :D

   Usuń
  3. Chyba przekazywana jedynie słownie :D

   Usuń
 9. Jakie urocze! Podobają mi się wszystkie :D

  OdpowiedzUsuń
 10. Świetne są te skarpetki, ale ja jestem dziwakiem i mnie wszystkie skarpetki muszą być do kostek :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. :D ja za to lubię długie i nie jestem do końca pewna, czy to aby normalne więc spokojnie :D

   Usuń
 11. прикольные носочки

  https://evgenijamir.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 12. To my decydujemy o tym jak wyglądamy i jeżeli ktoś chce nosić białe skarpety do klapek Kubota, to dlaczego musi być zaraz wyśmiany? ;P

  OdpowiedzUsuń
 13. Ale szalone skarpetki, super :)
  „Zapraszam także do siebie na nowy post - KLIK

  OdpowiedzUsuń
 14. Jak ktoś się będzie czepiał, że zakładam skarpetki do szpilek to powiem, że znana blogerka pisała, że to modne :D Uwielbiam skarpetki, kolorowe najlepiej a te są śliczniutkie. To też świetny pomysł na prezent. Niby takie byle co skarpetki ale jak kupisz jakieś ciekawe to już jest coś :D Też głaskałam wiewiórkę, jeszcze jako dzieciak, mała rzecz a chodziłam taka radosna chwaląc się tym przez kurcze chyba 15 lat. Dalej się tym chwalę ;p Świetne stylizacje :) Pozdrawiam serdecznie :*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Znana blogerka :D ależ ty mi słodzisz kochana! Jednak trzeba wiedzieć że jestem prostą dziewczyną ze wsi, żadną tam specjalistką blogerką jednak kocham swojego bloga, tę wkładaną w niego pracę i pasję jaka mi towarzyszy a to klucz do sukcesu :)
   Ja pogłaskałam ją tylko dlatego, że nie zdążyła uciec przed moją ręką :3
   Buziaki!

   Usuń
 15. Ale genialne skarpetki, bardzo mi się podobają. :)

  OdpowiedzUsuń
 16. Kocham takie kolorowe skarpetki! W swojej szafie mam ich naprawdę sporo, a narzeczony ciągle się dziwi, że cały czas dokupuje jakieś nowe skarpetkowe perełki :D Tej strony nie znałam, ale na pewno wleci tam kilka par do koszyka. Stylizacje świetnie dopasowane! :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo! Ja zawsze myślałam o takich skarpetkach, ale jakoś nie miałam okazji by takowe zakupić i tu proszę, można by powiedzieć że same spadły mi z nieba :D

   Usuń
 17. Mi również bardzo się podobają te skarpetki. Moim zdaniem pasowały do Twoich stylizacji i makijażu. Aż nabrałam ochoty na sprezentowanie sobie takich. :D

  OdpowiedzUsuń
 18. Love the autumn and sushi ones! ♥

  OdpowiedzUsuń
 19. Jeszcze nigdy nie miałam na sobie dwóch różnych skarpetek, chyba że przez przypadek. Muszę zrobić to świadomie :D

  OdpowiedzUsuń
 20. Omg te zdjęcia to totalny sztosik uwielbiam lisy i to jakie są urocze i słodkie !
  by-tala.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 21. Przeurocze! Świetnie się prezentują! ;)

  OdpowiedzUsuń
 22. Liski bardzo mnie zachwyciły. Przeurocze są te skarpetki. Genialny miałas pomysł z tymi stylizacjami, super wszystko się prezentuje.

  OdpowiedzUsuń
 23. Te skarpetki są bardzo pomysłowe i dość zabawne :) Trafiłam na nie, gdy kompletowałam prezenty świąteczne :)

  OdpowiedzUsuń
 24. Jednym słowem, wiewiórcza elegancja :D Wyobrażam sobie, że ci, którzy projektują te skarpetki, mają przy tym dużo fanu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To na pewno, myślę, że nadałabym się do tej ekipy :D

   Usuń
 25. Lubię takie nietypowe skarpetki :)

  OdpowiedzUsuń
 26. Zawsze podobały mi się takie "szalone" skarpetki, ale nie miałam nigdy okazji takich nosić. Trochę wstydziłabym się wyróżniać z tłumu, nie lubię gdy ludzie na mnie patrzą 😅

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kiedyś też się wstydziłam, ale wszystko tak nagle się zmieniło. Teraz lubię się wyróżniać, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu :D

   Usuń
 27. Genialne skarpetki Ayunko. Po prostu urocze! Zwariowałam na ich punkcie. Wiewióry i liski jak najbardziej czadowe. Masz dryg do tych stylizacji, aż Cię podziwiam. Działaj ile wlezie, bo to naprawdę wspaniałe co robisz i jak inspirujesz innych. Ściskam mocno

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję serdecznie za ciepłe słowa, Kochana, potrafisz uskrzydlić :)

   Usuń
 28. awwww in love with the sushi socks *-*

  great photos, you look so pretty

  Happy weekend friend :)

  https://pandoraglam.blogspot.com
  xoxo

  OdpowiedzUsuń
 29. Ale fajniutkie motywy na skarpetkach, mega urocze <3
  Ale fajna wiewiórka super że udało sie uchwycić takie momenty <3

  OdpowiedzUsuń
 30. Skarpetki z motywem lisa i wiewiórki bardzo mi się spodobały :D
  Sklep kojarzę z innych blogów. Pozdrawiam! wy-stardoll.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 31. Kreatywny post :) Super te skarpetki coś nowego coś tak innego, zdjęcia pokazują jeden element skarpetki. Pozdrawiam ciepło A.

  OdpowiedzUsuń
 32. Przez długi czas nie rozumiałam tego trendu, do czasu, aż nie spróbowałam! Teraz go uwielbiam. :)
  Pozdrawiam, Werka

  jelonkowa.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za opinię i również pozdrawiam :)

   Usuń
 33. Wszystko idealnie do siebie dopasowałaś <3 Najbardziej podoba mi się pierwsza stylizacja. Ze względu na piegi i na skarpetki ;) To prawda, że nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam zdjąć buty :D Ja jednak najbardziej lubię skarpetki, które nie rzucają się w oczy - jestem z tym osób, które nie czują się komfortowo, gdy spodnie się zawiną i skarpetki ujrzą światło dzienne :D Więc bezpieczniej się czuję w skarpetkach czarnych czy granatowych. Ale jeśli ktoś potrafi fajnie dobrać stylizację z widocznymi skarpetkami - to podziwiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To naprawdę fajnie wygląda, kiedy wyeksponuje się skarpetki i potrafi się do tego dobrać stylizację. Mam nadzieję, że się tego nauczę :D

   Usuń
 34. Genialne te skrpety :D Z sushi i liskami wymiataja :D

  OdpowiedzUsuń
 35. Super! i tyle w temacie na dziś :)

  OdpowiedzUsuń
 36. Mega urocze są te skarpetki ;) choć ja wolę stopki to mojemu P na pewno by się spodobały :) często mu kupuje takie bo jakiś czas temu spodobały mu się moje kolorowe skarpety i zaczął mi podkradać :P

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Muszę mojego namówić, na takie kolorowe skarpety :D

   Usuń
 37. kocham takie skarpety! chociaż przyznam się szczerze, że wstydzę się trochę w takich chodzić :D haha a mam kilka par hahaha

  OdpowiedzUsuń
 38. Uwielbiam takie kolorowe słodkie skarpetki, choć nie mam żadnych. Tzn. mam jedną parę długich po kolana, z reniferkami, ale są już porządnie ściorane (mam je chyba z trzy lata). Gdybym tylko miała nadwyżkę pieniędzy, kupiłabym sobie ze trzydzieści par :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też bym sobie nakupowała, jednak fakt, to nie jest tani biznes :D

   Usuń
 39. wiesz mam kolegę, który na co dzień nosi marynarki, spodnie w kancik lub eleganckie swetry do tego buty skórzane... i właśnie takie szalone skarpetki. Świetni to wygląda a ja Uwielbiam jego styl :)

  OdpowiedzUsuń
 40. Powiem Ci, że naprawdę zrobiłaś coś bardzo kreatywnego :) Ja również kocham skarpetki, chociaż nigdy nie podkreślam ich w swoich stylizacjach, a wręcz odwrotnie :) Mają być albo niewidoczne, albo dopasowane :) Ale i tak bardzo skarpetki lubię, a takie kolorowe noszę również bo w moich stylizacjach świetnie się sprawdzają po domu :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja skarpetki lubię, zwłaszcza ciepłe, pomagają mi przetrwać zimę :D

   Usuń
 41. Mam je! :) Są naprawdę świetne!!! :)

  OdpowiedzUsuń
 42. Świetna sesja, pięknie dobrane kolory. Słodka wiewióreczka, na prawdę super ci wyszła ta sesja. Skarpetki, slodziodkie. Kolorystycznie podobają mi się te z lisem :). No nic - cud, miód i orzeszki:D. Idę zerknąć na stronkę, może kupię mojej córce ;).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo!
   Dziecięce rozmiary też są :)

   Usuń
 43. Skarpetki wyglafaja przeslicznie, ale ja osobiście lubie ich klasyczna odsłonę

  OdpowiedzUsuń
 44. Teraz w modzie są takie kolorowe i nie do pary skarpetki. Ja przyznam się, że też lubię i czesto kupuję. Te z lisami są genialne ;)

  OdpowiedzUsuń
 45. Ale fajowe ta skarpety, nawet wiem komu mogłabym takie sprezentować

  OdpowiedzUsuń
 46. Wspaniałe! Uwielbiam takie kolorowe, wesołe skarpetki! :D

  OdpowiedzUsuń
 47. Skarpetki z sushi to mnie rozwaliły, hahah :D Są absolutnie genialne! Widzę, że gustujesz w takich nietypowych rzeczach, więc polecam ten plecak - uprzedzam, solidny fason! :D

  OdpowiedzUsuń
 48. Uwielbiam takie kolorowe skarpetki:) Muszę popatrzeć na tej stronce

  OdpowiedzUsuń
 49. Kochana ,

  Ale tutaj dzisiaj u Ciebie kreatywnie :_) Faktycznie skarpetki prezentują się super - moja siostra byąłby nimi oczarowana bo ona wręcz KOCHA skarpetki. A jak widać firma ta tworzy wyszukane, unikatowe projekty- idealne dla skarpetkowych fanów :-)
  Interesujący pomysł z tym tworzeniem outfitów prosto pod skarpetki, wywiązałaś się z tego zadania śpiewająco :-) Cieplutko Cie pozdrawiam

  Karolina

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję, sama cieszę się z tego pomysłu :) Pozdrawiam cieplutko!

   Usuń
 50. Genialne skarpetki. Powiem Ci, że ja uwielbiam takie radosne dodatki. Skarpetki najczęściej noszę kolorowe (staram się, żeby pasowały do reszty, mimo, że najczęściej ich kompletnie nie widać spod spodni). Mam sporo skarpetek w kotki, albo w inne urocze stworzonka.
  Ostatnio odkryłam świetne skarpetki Many Mornings. Nie wiem czy znasz firmę. Nikt mi nie płaci za reklamę, po prostu uważam, że mają świetną jakość, są urocze i warto je polecać. Obejrzyj sobie w wolnej chwili wzory, na pewno znajdziesz coś co Cię oczaruje. Wzory są piękne. I też każda skarpetka jest inna. Mam kilka par, jedne juz 3 lata i wyglądają nadal jak nowe. Masz opcje stopki, albo zwykłe dłuższe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo, chętnie zobaczę bo nie znam tej firmy :)
   Przyznam, że mam tak dobre skarpetki od whiskas, kiedyś kupiłam je za 1grosz na promocji przy zakupie 20kg karmy :D Są nie do zdarcia, wspaniały materiał :D

   Usuń
 51. Ja też zaczynam popadać w skarpetkowy szał. W te święta obdarowałam nimi całą rodzinę. Mam kilka pomysłów na stylizacje, pod skarpetki. Jedna czeka już na sesję... tylko ta pogoda... wciąż mi nie pasuje do tego outfitu ;D!!!

  Twoje skarpetki są przeurocze!!! Fajnie je pokazałaś na zdjęciach!!!

  P.S. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odwiedziny u mnie :D!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się. Pogoda nie współpracuje, gdyby chodź troszkę się polepszyła bardzo ułatwiłaby mi pracę. Mogłabym zrobić spokojnie zdjęcia :D Dziękuję serdecznie i również pozdrawiam :)

   Usuń
 52. P.S. W Górach Stołowych byliśmy kilkakrotnie :)!!! Między innymi tu... http://jakirudzielec.blogspot.com/2016/06/gory-stoowe-gory-orlickie.html
  Są piękne i pewnie jeszcze nie raz w nie pojadę :D!!!

  OdpowiedzUsuń
 53. Hi! Those socks are lovely.
  I hope you´ll visit my blog soon. Have a nice day!

  OdpowiedzUsuń
 54. Uwielbiam takie skarpetki i mój narzeczony ma ich spora kolekcję :)

  OdpowiedzUsuń
 55. Great review! 👍
  Thanks for sharing 🌹❤️

  https://innakeils.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 56. Zabawne są :D Sama nie noszę kolorowych skarpetek ;)

  OdpowiedzUsuń
 57. Genialne skarpetki! Uwielbiam takie :)

  OdpowiedzUsuń
 58. Najbardziej podobają mi się te z liskiem-psikuskiem <3

  OdpowiedzUsuń
 59. Jestem fanką takich skarpet. Mam ich całą półkę. Próbowałam zarazić syna chorobą skarpetkową - nie udało się.Chodzę w nich w pojedynkę
  Słodka stylizacja

  OdpowiedzUsuń
 60. Uwilbiam takie zabawne motywy na skarpetkach! ;) moim faworytem są pierwsze ;)

  OdpowiedzUsuń
 61. Witaj kochana, długo mnie nie było w blogosferze, ale niestety ani moja kreatywność, ani obowiązki szkolne mi na to nie pozwoliły. Jednak dzisiaj znalazłam chwilę, żeby poprzeglądać blogi moi ukochanych osóbek. No skarpetki są przecudowne, bardzo podoba mi się, że są one jakby nie do pary. Sama często biorę jakieś randomowe skarpetki po ciemku i potem wychodzi, że jedna jest zielona, a druga czarna niczym smoła. Outfit też bardzo fajny, taki luźny.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie martw się, mi często zdarza się znikać. To całkiem normalne, najważniejsze, że się wraca :)

   Usuń
 62. Szczerze przyznam, że jestem osobą która nie lubi by były widoczne skarpetki. W mojej szufladzie są tylko czarne oraz białe skarpetki. Jednak faktycznie, dopasowałaś ubrania tak, że fajnie one się prezentują.

  OdpowiedzUsuń
 63. If you're looking to lose pounds then you absolutely have to start using this totally brand new custom keto meal plan.

  To produce this keto diet service, certified nutritionists, fitness trainers, and top chefs have joined together to produce keto meal plans that are powerful, decent, money-efficient, and fun.

  From their grand opening in early 2019, 100's of clients have already transformed their body and well-being with the benefits a good keto meal plan can give.

  Speaking of benefits: clicking this link, you'll discover eight scientifically-tested ones offered by the keto meal plan.

  OdpowiedzUsuń
 64. Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.# @ Packers and Movers Ahmedabad

  OdpowiedzUsuń
 65. Your Affiliate Money Printing Machine is ready -

  Plus, earning money online using it is as easy as 1 . 2 . 3!

  Here's how it works...

  STEP 1. Choose which affiliate products you want to push
  STEP 2. Add some push button traffic (this LITERALLY takes 2 minutes)
  STEP 3. See how the affiliate system explode your list and sell your affiliate products all on it's own!

  Are you ready?

  Click here to start running the system

  OdpowiedzUsuń