sobota, 10 października 2020

Miejsce w którym żyję. Inspiracje dla domu. | Poster Store Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif

 ( PL / ENG )

Z życia wzięte: Witam wszystkich w nowym wpisie. Trochę mnie tu nie było, wspaniale jest powrócić do swojej pasji. Jestem już po urlopie... w zasadzie to zdążyłam już o nim zapomnieć. Jeszcze zanim zaczęłam wypoczynek, Rafał wrócił z Holandii i jest w Polsce do dzisiaj. Razem spędziliśmy naprawdę cudowne chwile. Przez ten czas odcięłam się od internetu. Mówią, że to zdrowo. No nie wiem. Obawiam się, że jestem uzależniona i bez pisania bloga nie potrafię już żyć. Nie twierdzę, że to coś złego. Wręcz przeciwnie, dumna jestem, że odnalazłam swoją największą pasję, swój sens życia, robię to co kocham i co daje mi tyle pozytywnych emocji. Z całego serca życzę każdemu tak intensywnych doznań szczęścia, jakie czuję zasiadając przed ekranem, otwierając bloggera i stukając w klawiaturę. Znów rozpływam się w cieple mojego zmęczonego życiem laptopa. Krótko, bo znów popłynę za daleko i będę pisać bez opamiętania, witam was moi drodzy, stali czytelnicy i osoby, które są tu pierwszy raz, witam tych, którzy zaglądają od czasu do czasu i wszystkich przyjaciół. Obiecuję, że dam z siebie wszystko by moje posty bawiły was, inspirowały i motywowały. Bawcie się tu tak dobrze jak ja.
Taken from real life: Welcome to the new post. I've been away a while, it's great to return to my passion. I'm after my vacation ... in fact, I've already forgotten about it. Even before I started my vacation, Rafał returned from the Netherlands and is still in Poland today. We had a wonderful time together. During this time, I cut myself off from the Internet. They say it's healthy. I do not know. I'm afraid I'm addicted and I can't live without writing a blog. I'm not saying it's a bad thing. On the contrary, I am proud that I have found my greatest passion, my meaning in life, I do what I love and which gives me so many positive emotions. I wholeheartedly wish everyone such intense experiences of happiness as I feel sitting in front of the screen, opening the blogger and tapping on the keyboard. I dissolve in the warmth of my tired laptop again. Briefly, because I will go too far again and I will write without hesitation, I greet you, my dear regular readers and people who are here for the first time, I greet those who visit from time to time and all my friends. I promise that I will do my best to keep you entertained, inspired and motivated by my posts. Have as much fun here as I do.

Temat na dziś: POSTER STORE, PLAKATY, OBRAZY

Today's topic: POSTER STORE, POSTERS, IMAGES

 Dzisiejsza nutahttps://66.media.tumblr.com/4ad503c753a69ac768fd4efb9cfa434a/e483c3031e7802a1-9a/s75x75_c1/aea6957517826bab768ccabb5ae9b9613f6c319e.png Tujamo, VIZE, MAJAN - Lonely

       

Dzisiejszy post będzie wyjątkowy. W końcu napiszę o temacie, który mnie pasjonuje, jednak wcześniej nie było okazji by tak naprawdę go poruszyć choć wspominałam o nim dosyć często, zwłaszcza jak opowiadałam wam o odkładaniu wraz z Rafałem pieniędzy na remont naszego małego mieszkanka. Jeżeli zgadujecie "wystrój wnętrz" to tak, to jedna z moich top kategorii na pintereście. Jeszcze sporo pracy przed nami. Ja oczywiście wszystko już widzę oczyma wyobraźni. W między czasie kompletuję gadżety, którymi będę mogła udekorować nasze skromne gniazdko. Co jest dla mnie ważne w wystroju? Przede wszystkim obrazy, ponieważ moje serce związane jest ze sztuką, malarstwem, fotografią. Bez wątpienia jest to coś, czym moja dusza lubi się otaczać. 
Today's post will be unique. Finally, I will write about a topic that fascinates me, but before that, there was no opportunity to really touch it, although I mentioned it quite often, especially when I told you about putting aside money with Rafał for the renovation of our small apartment. If you guess "interior design" then yes, this is one of my top categories on pinterest. There is still a lot of work ahead of us. Of course, I can see everything with my imagination. In the meantime, I am completing gadgets with which I will be able to decorate our modest nest. What is important to me in decor? Most of all, pictures, because my heart is connected with art, painting and photography. It is undoubtedly something my soul likes to surround itself with.

Poster Store


Moje serce i duszę wsparł Posterstore.pl wyjątkowy sklep internetowy z przepięknymi plakatami, obrazami, ramkami i ramami. Myślę, że znajdziecie tam wszystko czego potrzebujecie. Minimalizm? Styl skandynawski? Obrazy fauny i flory? Plakaty pełne abstrakcji? Cytaty i inspirujące teksty? Mapy, miasta? Czarno - białe? Architektura, widoki? Miłość? Fotografia? Zwierzęta? Moda? Plakaty dla dzieci? Obrazy do kuchni? Vintage? Motywacyjne? Obrazy do sypialni? W Poster Store znajdziecie plakaty, obrazy i ramki w skandynawskim stylu, które są zarówno piękne jak i niedrogie. Odnajdziecie tam inspirację do zaprojektowania własnej galerii obrazów. Jeżeli tak jak ja czujecie, że inspirująca sztuka zajmuje ważne miejsce w waszym życiu to jest to strona, która daje wam wiele możliwości by wyrazić siebie. Wyjątkowe plakaty pomogą stworzyć własną galerię obrazów indywidualnie dopasowaną do twojego domu. Poster store posiada ogromny wybór plakatów w najróżniejszym stylu, które trafią w gust każdego. Co wtorek firma prezentuje nową kolekcję plakatów pod zmieniającym się tematem. Wszystkie plakaty drukowane są na wysokiej jakości ekologicznym papierze. O tym przeczytacie poniżej. 
My heart and soul were supported by Posterstore.pl a unique online store with beautiful posters, paintings and frames. I think you will find everything you need there. Minimalism? Scandinavian style? Images of fauna and flora? Abstract posters? Quotes and inspirational texts? Maps, cities? Black and white? Architecture, views? Love? Photography? Animals? Fashion? Posters for children? Paintings for the kitchen? Vintage? Motivational? Pictures for the bedroom? At Poster Store you will find Scandinavian-style posters, paintings and frames that are both beautiful and affordable. There you will find inspiration to design your own gallery of paintings. If, like me, you feel that inspirational art has an important place in your life, this is the site that gives you many opportunities to express yourself. Unique posters will help you create your own picture gallery individually tailored to your home. The poster store has a huge selection of posters in various styles that will suit everyone's taste. Every Tuesday, the company presents a new collection of posters under a changing theme. All posters are printed on high-quality ecological paper. You can read about it below.

"Celem Poster Store jest zminimalizowanie wpływu produkcji na środowisko, tak abyśmy jako firma mogli spełniać wszelkie standardy zrównoważonego rozwoju i codziennie zapewniać naszych klientów, że wspieramy ekologiczne rozwiązania. Papier używany do produkcji naszych plakatów oraz nasz partner TGM Stockholm posiadają certyfikaty: FSC - drewno pochodzi tylko z lasów certyfikowanych Nordic Swan Ecolabel - który przyczynia się do zrównoważonej konsumpcji i produkcji Wszystkie nasze działania oraz logistyka są skonstruowane tak, by pozostawić po sobie jak najmniejszy ślad węglowy."

"The aim of Poster Store is to minimize the environmental impact of our production so that we as a company can meet all sustainability standards and assure our customers on a daily basis that we support sustainable solutions. The paper used in the production of our posters and our partner TGM Stockholm is certified: FSC - wood comes only from Nordic Swan Ecolabel certified forests - which contributes to sustainable consumption and production. All our activities and logistics are designed to leave the lowest possible carbon footprint."

     

Myślę, że ciut przybliżyłam wam Poster Store, chciałabym teraz pokazać wam co oferuje. Miałam wielką przyjemność sprawdzić na własne oczy wygląd i jakość plakatów i ram, które możecie zamówić w tym właśnie twórczym zakątku, dotknąć je i poczuć. Od początku, postaram się zwięźle i zgrabnie obrazowo opowiedzieć wam co wspaniałego oferuje firma i co sama zamówiłam. 
I think I introduced you to Poster Store, I would like to show you what it offers. I had the great pleasure to check with my own eyes the appearance and quality of posters and frames that you can order in this creative corner, touch and feel them. From the beginning, I will try to briefly and neatly tell you what the company offers and what I ordered.

     

Ramki i ramy. Od zawsze miałam słabość do tego elementu dekoracji. Małe, duże, minimalistyczne, pstrokate, delikatne i ciężkie - wszystkie mi się podobają. Pewnie dlatego, że jestem bardzo sentymentalną osobą a prywatne zdjęcia traktuję jak, no nie wiem, relikwie, najcenniejszy skarb. Rama odgrywa dużą rolę w miejscu, w którym żyję. Pomaga mi uwypuklić moje wywołane skarby, zamknąć je za ochronną pleksą bądź szkłem i sprawić, że będą bezpieczne a ja, będę mogła podziwiać je tak często jak tylko będę miała na to ochotę. W ramie zamykam wszystko co dla mnie ważne, czyli również inspirację, która pomaga mi w codziennej pracy.
Frames. I have always had a weakness for this element of decoration. Small, large, minimalist, motley, delicate and heavy - I like them all. Probably because I am a very sentimental person and I treat private photos as, I don't know, relics, the most precious treasure. The frame plays a big role in where I live. It helps me to emphasize my evoked treasures, close them behind a protective plexiglass or glass and make them safe and I can admire them as often as I feel like it. In the frame I enclose everything that is important to me, that is also the inspiration that helps me in my daily work.

W Poster Store znajdziemy ramy o wielkości od 13x18cm po 70x100cm, jak również wieszaki na plakat - które także wyglądają uroczo. W kolorach metalicznych i drewnianych. Nie będę ukrywać, jeżeli chcecie poznać moje zdanie to ja zakochana jestem w ramach drewnianych. Uwielbiam prostotę, uwielbiam czyste drewno. To dotyczy wszystkiego co znajduje się w domu, jednak skupmy się wyłącznie na ozdobach na ścianę, to one są dzisiejszym tematem. Ramy mamy w takich odcieniach:
Poster Store offers frames ranging in size from 13x18cm to 70x100cm, as well as poster hangers - which also look lovely. In metallic and wooden colors. I will not hide, if you want to know my opinion, I'm in love with wooden frames. I love simplicity, I love clean wood. This applies to everything in the house, but let's focus only on wall decorations, they are today's topic. We have frames in the following shades:

    
 

Piękne prawda? Bez wątpienia, każdy znajdzie dla siebie ramę, która idealnie oprawi to co wyjątkowe.
Beautiful isn't it? Undoubtedly, everyone will find a frame that will perfectly frame what is unique.     

Teraz czas na plakaty. Jest ich naprawdę dużo i chodź bardzo chętnie przedstawiłabym tutaj wszystkie, to niestety to niemożliwe. Nie mam w domu tyle kawy, a pisanie bez kawy pod ręką to nie to samo. Nie wiem też, czy byłabym w stanie sklejać słowa po wypiciu tylu litrów słabej, rozpuszczalnej, z mlekiem ale jednak kawy. Samo przeglądanie wszystkich propozycji zajęło mi... i tu ciężko jest mi określić ten czas. Po godzinie straciłam rachubę. Pokażę więc wam kilka propozycji, gotowych inspiracji ze strony.
Now it's time for posters. There are a lot of them and come here I would like to introduce them all, unfortunately it is impossible. I don't have that much coffee at home, and writing without coffee is not the same. I also do not know if I would be able to stick words together after drinking so many liters of weak, soluble, with milk, but still coffee. It took me to look through all the proposals ... and it's hard for me to define this time. After an hour, I lost track. So I will show you some suggestions ready for inspiration from the site.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Teraz moment, na który wszyscy czekali, czyli moje zamówienie! Można by powiedzieć, że w swojej paczce zawarłam ramki i plakaty będące moją własną galerią obrazów, czyli kompozycjami o podobnej tematyce lub kolorystyce. Mogłabym je podzielić na trzy grupy i tak też zrobię. 
Now the moment everyone has been waiting for - my order! You could say that in my package I included frames and posters that are my own gallery of paintings, i.e. compositions with a similar theme or color. I could divide them into three groups and I will.

1. "Plakat Wrzos" oraz "Plakat Dzika Łąka" w czarnej drewnianej ramie oraz dębowej ramie. 
1. "Heather Poster" and "Wild Meadow Poster" in a black wooden frame and an oak frame.

  

Uwielbiam naturę. Jej widok koi mnie i uspokaja. Plakaty są tak szczegółowe, tak wysokiej jakości, że niemal czuję zapach kwiatów z powyższych zdjęć. Te pozornie proste krajobrazy sprawiają, że czuję się zrelaksowana i wypoczęta. Obrazy sprawdzą się idealnie przy wejściu do mieszkania. Wchodząc do domu po dniu pracy wystarczy jeden rzut oka by poczuć się lepiej. 
I love nature. The sight of her soothes and calms me down. The posters are so detailed, so high-quality, I can almost smell the flowers in the photos above. These seemingly simple landscapes make me feel relaxed and refreshed. Pictures will be perfect when entering the apartment. Going home after a working day, you only need one glance to feel better.


  


Te wspaniałe widoki i motywujące słowa dodają mi energii. Patrząc na nie czuję, że mam w sobie wiele siły, która pozwoli mi zdobywać wyznaczone wcześniej szczyty. Góry są dla mnie metaforą dążenia do celu. Mój pierwszy zdobyty szczyt sprawił, że spojrzałam na siebie i otaczający mnie świat całkiem inaczej. Marsz był trudny, ciężki i męczący, ale nic wcześniej nie dało mi tyle dumy i satysfakcji. Obrazy są wykonane perfekcyjnie, zachwycają. 
These wonderful views and motivating words give me energy. Looking at them, I feel that I have a lot of strength in me that will allow me to reach the previously designated peaks. For me, the mountains are a metaphor for the pursuit of goals. My first summit made me look at myself and the world around me in a completely different way. The march was difficult, hard and tiring, but nothing had given me so much pride and satisfaction before. The images are perfectly made, they delight.

   3. "Plakat Kawa" "Plakat Ciasto Brownie" oraz "Plakat Ciasto Jagodowe" w orzechowych ramach.

  


Bardzo apetyczne plakaty. Idealne do pomieszczenia, które jest sercem domu. Kuchnia to miejsce, w którym zawsze coś się dzieje. Jest ciepło, nie tylko od kuchenki i piekarnika, przede wszystkim od serca rodziny, która je wspólny posiłek, spędza czas wśród najbliższych. Wybrałam te obrazy, by zawsze czuć to ciepło. Są tak słodkie. 
Very appetizing posters. Perfect for a room that is the heart of your home. The kitchen is a place where there is always something going on. It is warm, not only from the stove and oven, but above all from the heart of the family that eats together, and spends time with their loved ones. I chose these images to always feel this warmth. They are so cute.

  

  


     

Skoro już wiecie co zamówiłam, czas na kilka zdjęć stylizacji obrazów w mieszkaniu.
Now that you know what I ordered, it's time for some pictures of the styling of paintings in the apartment.

  


  

  

 

  


Pora na podsumowanie. Zamówiłam osiem plakatów, każdy zaskoczył mnie wysoką jakością wykonania. Wszystkie zdjęcia są bardzo żywe i realistyczne. Plakaty wkomponowane w drewniane ramy wyglądają ekskluzywnie. Nie tylko zdobią ściany najważniejszego miejsca w którym żyję, wpływają na mnie i uwydatniają moje emocje. Sprawiają, że czuję się lepiej, pewniej. Jestem zachwycona i chętnie powiększę moją domową kolekcję obrazów o kolejne plakaty z Poster Store.
Time for a summary. I ordered eight posters, each one surprised me with high quality of workmanship. All photos are very vivid and realistic. Posters integrated into wooden frames look exclusive. They not only decorate the walls of the most important place where I live, they influence me and highlight my emotions. They make me feel better, more confident. I am delighted and I will gladly enlarge my home paintings collection with more posters from Poster Store.

  

     

 Uwaga! Uwaga! 

Mam dla was świetną wiadomość! Jeżeli spodobały wam się plakaty i ramki Poster Store i chcielibyście je kupić, mam dla was kod, który sprawi wam 35% rabatu! (35% rabatu na plakaty z wyłączeniem kategorii Selection, kod ważny miesiąc od publikacji tego posta!) Ja wiem, że ceny plakatów i ramek w Poster Store są niskie, ale miło jest skorzystać z promocji i kupić coś okazyjnie :)

Kod rabatowy: ayuna35
ważny do 10 listopada, do północy.

 Warning! Warning! 

I have great news for you! If you liked Poster Store posters and frames and would like to buy them, I have a code for you that will give you a 35% discount! (35% discount on posters excluding the Selection category, code valid one month from the publication of this post!) I know that poster store prices are low, but it's nice to take advantage of the promotion and buy something occasionally :)

Rebate code: ayuna35
valid until November 10, midnight.

( PL ) 
 
Na dziś to wszystko. 
Czy znacie internetowy sklep Poster Store? Czy lubicie wystrajać swoje wnętrza? Czy dbacie o wygląd waszego domu/mieszkania/pokoju? Czym otaczacie się, by czuć się lepiej, inspirować bądź relaksować? Jakie obrazy wzbudzają w was największe odczucia? 
Piszcie w komentarzu! 

Dziękuję Ci za poświęcony mi czas 
Zapraszam Cię na zaplecze wpisu. 
  
 Komentatorzy

Zajrzyj koniecznie na te blogi:

Pierwszy komentarz:
Klaudia i Kinga z unpredictabble.blogspot.com
 

Najciekawszy komentarz:
Rodzinatestuje z rodzinatestuje.blogspot.com

Co wpis wyłaniam z komentarzy dwa blogi. Skomentuj jako pierwszy najnowszy wpis lub zostaw najciekawszy komentarz a twój blog znajdzie się w polecajce.

 AyuArtystycznie 

 Marysia Chudy


Marysia to wspaniała blogerka i instagramerka. Na swoich profilach niezwykle inspiruje. Ma świetne poczucie humoru a jej twórczość jest radosna i kreatywna. Bardzo, bardzo pozytywna osoba, która zaraża optymizmem :) Marysiu! Jesteś wspaniała. Uwielbiam Cię i dziękuję za twoją pracę! :)


Rysunek wykonany czarnym długopisem.
 
To mój najnowszy pomysł. Rysuję podobizny, karykatury, fanarty w swoim własnym stylu moich ulubionych blogerów. Z dwóch powodów. Chciałam popracować nad moją kreską, nad moim talentem artystycznym, że tak zażartuję oraz móc znów pokazać wam, jak bardzo jesteście dla mnie ważni, jak bardzo szanuję was i waszą pracę oraz jak bardzo was uwielbiam!
Uwaga. Pomimo tego, że moje rysunki mają charakter bardzo amatorski, rozumiem, że mogą być źle odebrane a szanując waszą prywatność i zdanie, jeżeli znasz mnie już dłuższy czas i regularnie do mnie zaglądasz a nie życzysz sobie pojawienia się w AyuArtystycznie, daj mi od razu znać.
 
Infoblog  :
 
 ● Nie wymieniam się obserwacją. Obserwuję wybrane blogi; te, które często do mnie zaglądają, te pełne pasji i serca oraz te niepowtarzalne, oryginalne i nietuzinkowe.
  Komentarz u mnie = komentarz u Ciebie

contakt: neko_chan@vip.onet.pl
 instagram: hi_ayuna
https://1.bp.blogspot.com/-ErfV2YppSk0/UrwjlhrUD9I/AAAAAAAAAjU/b28B1ZauZ5s/s320/xzc6.gif

140 komentarzy:

 1. Czasami taka przerwa od i internetu o bloga jest dobra :) wraca się wtedy po czasie do pisania z nowa energia :D mi się takie plakaty bardzo podobają. Świetnie wyglądają we wnętrzach i dodają takiej nowoczesności :) wybrałaś świetne plakaty :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rzadko robię sobie taką dłuższą przerwę... czuję się w tedy tak dziwnie. Wiem, że czegoś mi w życiu brakuje. Masz rację, wróciłam z nową energią, taka nowa-stara ja :)
   Dziękuję, to dlatego, że kocham naturę! :)

   Usuń
 2. Very beautiful posters you have chosen! And so many great interior ideas!

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo fajne plakaty, potrafią ładnie przyozdobić pokój :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Piękne są te plakaty, nadają wnętrzu niesamowitego charakteru :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oj tak, na pewno wepchnęły do mojego pokoju dużo świeżości i nowości :)

   Usuń
 5. Dzięki takim plakatom i ramkom można fajnie sobie urządzić przestrzeń.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, można stworzyć swój własny kawałek przestrzeni, w każdym miejscu na ziemi :)

   Usuń
 6. mam tenplakat z łódką jest przepiękny!

  OdpowiedzUsuń
 7. Ten temat jest idelany dla mnie! Uwielbiam wszystko, co jest związane z wystrojem wnętrz. Oglądam mnóstwo programów na ten temat i co chwilę kombinuję w mieszkaniu z dodatkami. Dzisiaj zamówiłam granatowe dodatki do salonu: krzesła, koc na kanapę i żółte i granatowe ramki na zdjęcia. Co za zbieg okoliczności, że szukałam również obrazu lub plakatu na ścianę. Nie znalazłam nic ciekawego, więc lecę na tą stronę, o której napisałaś, może akurat coś wyhaczę:D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam nadzieję, że zakupy udane! :) Już czytałam na instagramie, że udało Ci się coś znaleźć :)

   Usuń
 8. Ostatnio poznałam to miejsce i jak tam zajrzałam, przepadłam na 2 godziny, a plakaty i tego typu dekoracje uwielbiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fakt, mi też sporo czasu zajęło by zapoznać się z asortymentem ;)
   Również jestem zakochana w dekoracjach :)

   Usuń
 9. Już nie raz przeglądałam stamtąd plakaty. Bardzo trudny wybór. Czasem mimo pasji miło oderwać się od regularnego pisania.

  Książki jak narkotyk

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też tak myślę, chodź nie planuję już żadnej przerwy. Przynajmniej do kolejnego urlopu :D

   Usuń
 10. Fajne plakaty, ja akurat w domu mam w ramkach na ścianie zdjęcia z moim podróży❤

  OdpowiedzUsuń
 11. Plakaty i duże zdjęcia mnie inspirują ilekroć na nie spojrzę! Muszę w końcu się zmotywować i stworzyć swój zbiór dużych zdjęć na ścianę w sypialni :) Muszę też stworzyć kilka albumów ze zdjęciami z ostatnich wypraw wakacyjnych :))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja chyba też pójdę w tworzenie galerii i spróbuję skomponować plakaty i zdjęcia w jedną całość :)

   Usuń
 12. Gdy będę miała już swoje własne mieszkanko takie moje moje a nie jedynie wynajmowane to na pewno obrazy będą w nim królowały :D. Kocham takie rzeczy bo uważam że mega dopełniają wystrój całego wnętrza :)
  by-tala.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę tak samo :) Na razie mam swój pokój, ale jak mieszkanie będzie po remoncie to na ścianach będzie się działo :)

   Usuń
 13. Kochana wybrałaś niesamowite plakaty. Nie będę ukrywać są w moim stylu; uwielbiam naturę i jej bliskość. Nie bez powodu tworząc swoją galerię zdecydowałam się na podobną kategorię grafik :D
  Pozdrawiam serdecznie!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja zawsze wiedziałam, że mamy ze sobą wiele wspólnego <3
   Pozdrawiam równie serdecznie! :)

   Usuń
 14. Aranżacja wnętrz to moje małe hobby. Bawię się tym na komputerze.
  Moje ściany na pewno ozdabiałabym moimi własnymi obrazami. ;) W każdym domu je wieszam, gdzie bym nie mieszkała. Ale to zestaw wymienny, bo jak komuś się podoba, to mówię – BIERZ!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja nie mam takiego talentu, więc obwieszam się obrazami nie mojego autorstwa ;) Chodź jeżeli chodzi o obraz, to przygarnę każdy :D

   Usuń
 15. It can definitely be difficult to stay away from the computer/internet/blogging for a while. Even though it is surely a good thing every now and then! I love everything you shared. How gorgeous is that decor!
  the creation of beauty is art.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hard. I cannot imagine my life without a blog. This is my greatest passion :)
   Thank you!

   Usuń
 16. Jest to wspaniały pomysł na dekorację pomieszczeń. Zdecydowanie brakuje u mnie takich rameczek i posterów, przydałby mi się , zwłaszcza w przedpokoju ;-)

  OdpowiedzUsuń
 17. Piękne plakaty, chętnie powiesiłabym je w mojej kuchni :) czasami dobrze odpocząć od internetu, ale blogowanie też jest bardzo przyjemne, nie wiem czy byłoby mi łatwo z tego zrezygnować :) pozdrawiam ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja już wiem, że z tego nie zrezygnuję a już na pewno nie w najbliższej przyszłości. Blogowanie to moja największa pasja! :)

   Usuń
 18. Love your selection! Those paintings are amazing! ❤

  Blog de la Licorne * Instagram * We♥It

  OdpowiedzUsuń
 19. Czasami przerwa od internetu jest dobra, wiem to po sobie :D
  Świetne plakaty i ramy! Jestem teraz w trakcie przeprowadzki do tymczasowego mieszkania,ale mam nadzieję, że w przyszłym roku znajdę jakieś na dłużej i wtedy na pewno zajmę się udekorowaniem go i wyciągnę z niego przytulny klimacik :)
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja nie mogę się doczekać, aż będę dekorować swoje własne mieszkanie :) Mam tyle planów... nie wiem co ostatecznie wybiorę. Może będę robić remont co jakiś czas :D
   Pozdrawiam!

   Usuń
 20. Przepiękne. Z pewnością zainteresuję się tą stronką i kto wie, może wybiorę coś dla siebie. Wydaje mi się, że już kiedyś o niej słyszałam, a aktualnie jestem w trakcie prac remontowych w moim pokoju i taka dekoracja byłaby świetnym dopełnieniem.

  Pozdrawiam serdecznie,
  Jula (surykatury.blogspot.com)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się :) Nawet najmniejszy obraz może wiele wnieść do pomieszczenia. Udanego remontu!
   Pozdrawiam cieplutko!

   Usuń
 21. Ja właśnie czekam na swoją przesyłkę. Dwa plakaty będziemy miały takie same :)

  OdpowiedzUsuń
 22. Uuuu te obrazki z kawą od razu wpadły mi w oko, fajne;D
  Taki odpoczynek od internetu to naprawdę dobra rzecz. Pozwala przewartościować pewne rzeczy i odkryć, za czym tak naprawdę mocno tęsknimy.
  pozdrawiam serdecznie znad filiżanki kawy :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pasowałby idealnie racja? :D
   Muszę się z tobą zgodzić :)
   Pozdrawiam również!

   Usuń
 23. Hej cudne te plakaty bardzo lubię takie rzeczy sklepu nie znałam muszę wejść na stronę i zobaczyć. Super zdjęcia można znaleźć wiele inspiracji,czasem fajnie się odciąć od internetu by później wrócić pozdrawiam cieplutko A.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Koniecznie :) To wspaniały sklep pełen inspiracji :)
   Dziękuję i pozdrawiam!

   Usuń
 24. Osobiście nie lubię aż tyle na ścianach. W swoim pokoju na jednej ścianie (w sumie to na połowie ściany) od półki do szafy mam świecące klipsy do których przymocowane są zdjęcia z instaxa i tyle mi wystarczy. Ale oczywiście, co kto lubi - u Ciebie plakaty robią naprawdę magiczny efekt, bardzo ładnie :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy z nas ma inny gust i to jest piękne! :) Oczywiście, lubię minimalizm, ale jeżeli chodzi o zdjęcia i obrazy, mogłabym mieć ich całą górę :) To wyjątkowo ważne dla mnie rzeczy :)
   Dziękuję serdecznie za szczery komentarz i przesyłam buziaczki!

   Usuń
 25. Przydałby mi się taki kod rabatowy, ale nie teraz, tylko za jakieś 2-3 lata (mam nadzieję) ;) Uwielbiam zieleń we wnętrzach i kiedyś będę mieć zielony pokój. Uwielbiam zielone dodatki i bardzo, ale to bardzo podobały mi się te zdjęcia. Kiedyś też myślałam, że fajnie byłoby mieć jakieś obrazy albo choć zdjęcia w antyramach, a tu widzę, że plakaty w ramkach wyglądają doskonale. Przerzucę się na nie, kiedy już będziemy się mościć na własnym :)

  Mój też wrócił z Holandii, ale wcześniej, pod koniec sierpnia :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może będzie teki kod, zobaczymy :D Ja również kocham zieleń, ale zastanawiam się między zielonym a niebieskim do sypialni. Na pewno będę miała zieloną łazienkę! :)
   Mój niedługo wraca do Holandii, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem ;)

   Usuń
  2. To moje ukochane kolory, nie umiem się zdecydować, który lubię bardziej :)

   PS.
   Kupiłam sukienkę! :) Ale jednak nie tę kopertową. Znalazłam na OLX ogłoszenie dziewczyny z sąsiedniego osiedla i jutro idę po kreację. Już się nie mogę doczekać!

   Usuń
  3. Ja mam całkiem sporo ulubionych kolorów :D
   To świetnie :) Jak wygląda? Mam nadzieję, że sukienka jest idealna ;)

   Usuń
  4. :)

   Długa do ziemi, beżowa (kremowa, ecru, dziwny kolor w każdym razie), rozkloszowany dół i gorsetowa góra. Bez rękawów. Pewnie pokażę się w niej na Instagramie w grudniu :)

   Usuń
  5. Już nie mogę się doczekać! Chętnie zobaczę na pewno wyglądać będziesz cudownie! <3

   Usuń
 26. Cześć, Klaudio! ;)

  Ekstra, że stworzyłaś nowy wpis. ;)

  Wybrałaś śliczne plakaty. Mnie najbardziej urzekły te z kwiatami. Wyglądają niesamowicie. <3
  Ja za bardzo nie mam, gdzie wieszać plakatów. Z Twoich inspiracji najbardziej spodobały mi się wnętrza z elementami różu. <3

  Super, że przyjemnie spędziłaś czas z Rafałem. ;)

  Dziękuję za ogrom inspiracji i przesyłam Ci gorące pozdrowienia! :*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też się cieszę, ta przerwa była zdecydowanie za długa... ale pisanie tego też trochę dni mi zajęło :) Dziękuję serdecznie za ciepły komentarz! <3
   Buziaki!

   Usuń
 27. Jejuuu jakie to cudowne, aż się popłakałam, dziękuję bardzo kochana!! Dałaś mi tak ogromną dawkę motywacji 😍
  Pięknie rysujesz! ❤️❤️❤️
  Co do plakatów, to sama mam kilka w pokoju, jest to świetna opcja by zmienić wygląd wnętrz. Świetne są te Twoje!
  Uzależnienie od tego typu rzeczy jest super! Pisanie bardzo rozwija. Sama miałam w blogowaniu teraz sporą przerwę, ale widzę jak mi tego brakuje i czuję, że muszę wrócić w najbliższym czasie do pisania postów
  Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za takie wyróżnienie! ❤️

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję bardzo, ale rysuję tak amatorsko :) Mimo to, zawsze mam nadzieję, że mój rysunek się spodoba i polepszy komuś dzień :) <3

   Usuń
 28. Ostatnio zaczęłam rozglądać się za fajnymi plakatami. Niestety, ale ciężko mi coś znaleźć, co byłoby estetyczne i oryginalne (jak widzę w kółko te same motywy u wszystkich to... Brrr). Strony, którą przedstawiasz, jeszcze nie znałam więc może tam uda mi się dorwać w końcu :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No to w takim razie trzymam kciuki! Mam nadzieję że znajdziesz to, co Cię interesuje :)

   Usuń
 29. Oj dałaś mi do myślenia tym początkiem-tez nie wyobrażam sobie życia, bez blogowania ,ale nigdy nie patrzyłam na to jako uzależnienie...
  Pewnie, przerwy od Internetu są potrzebne-ja ostatnio ograniczyłam swoją aktywność na IG i dobrze się z tym czuje 😊
  A plakaty (i inspiracje ) które wybrałaś są przepiękne 😍
  Podziwiam, takie osoby jak Ty -cóż sama nie mam głowy do wystroju wnętrz 😊
  Rysunek również przepiękny 😍
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja to wiem już od dawna, że to co miało być hobby zmieniło się w uzależnienie. Chodź czasem są przerwy krótsze bądź dłuższe, to mimo wszystko nie wyobrażam sobie nie pisać :)
   Dziękuję za komentarz kochana!
   Buziaki!

   Usuń
 30. Poplynęło świezościa
  Ramki swietnie kontrastują z otoczeniem

  OdpowiedzUsuń
 31. Ciekawy post :) i piękne plakaty i ramki wybrałaś, zwłaszcza z wrzosem i górami.

  OdpowiedzUsuń
 32. Packers and Movers Chennai list, Cheap Best Packers Movers Chennai Charges, Local, Affordable Household Shifting Chennai @ Packers And Movers Chennai

  OdpowiedzUsuń
 33. A mówiłam, że zleci? Mówiłam?
  Ciwszę się ze już wrócił, że miło spędziłaś czas, że jesteście razem. Oby jak najwięcej tak pięknych chwil; :)Tego Wam życzę. Cudownie tak celebrować każdy dzień i domyślam się jak Wam tego brakowało. Prawda? Ale teraz jesteście razem - jeszcze.. wykorzystajcie to ;)

  Plakaty ciekawe - dla fanw gatunku a obrazem jak zwykle cudowny. Napracowałaś się :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zleciało. Nawet nie wiem kiedy, tak prawdę powiedziawszy xD
   Ostatnio zaobserwowałam, że moje dni płyną bardzo szybko.
   dlatego tym bardziej chcę wykorzystać każdy dzień :)
   Dziękuję bardzo za szczery komentarz! :)

   Usuń
  2. A mówiłam? Mówiłam, że tak będzie :D
   Prawda? Czas pędzi. Jeden dzień za drugim, ucieka między palcami... trzeba wykorzystać koniecznie!


   Przyjemność po mojej stronie :*

   Usuń
  3. Tak mówiłaś, miałaś rację Kochana! <3
   Powiem Ci tak szczerze, chciałabym aby ten czas się zatrzymał. Mam wrażenie, że nie wykorzystuję go w 100%... wszystko przez to, że tak szybko uciekają mi te chwile...
   ech...
   Ja to czasem jestem marudna :D

   Usuń
 34. Rzeczywiście ładne plakaty. Jednak ja wolę obrazy. Szczególnie że mój ojciec i brat są malarzami z zawodu i pasji. Generalnie bałabym się, że taka ilość rozproszy mój sen, że patrzyłabym i marzyła. :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja lubię i plakaty i obrazy... wszystko jest dla mnie ogromną sztuką :)

   Usuń
 35. Ładnie wyglądają. :) Takie plakaty zmieniają wnętrza.

  OdpowiedzUsuń
 36. Beautiful ideas. Thanks for sharing.
  I hope you'll visit my blog soon. Have a nice day!

  OdpowiedzUsuń
 37. Piękne plakaty ale ja chyba starej daty jestem. Wole bardziej obrazy . Mimo to inspiracje ładne :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie ma za co , szczera prawda :)

   Usuń
  2. Owszem jest, każdy komentarz jest dla mnie bardzo ważny! <3
   Jak również każdy jest wyjątkowy :)

   Usuń
 38. Super prezentują się te obrazy :D Czasami taka przerwa robi człowiekowi na dobre :)
  Pozdrawiam!

  OdpowiedzUsuń
 39. Wow, tak mnie inspiruje ... ozdobię swój salon fajnymi plakatami takimi jak ten. Dzięki za twój pomysł. Pozdrowienia z Indonezji.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję i pozdrawiam!

   Usuń
  2. Poza tym skomentowałem polubienie plakatu, pogratulowałem sobie również ponownego aktywnego blogowania, Ayuna. Ogromna energia twoich umiejętności pisania jest przekazywana do długiego, pięknego postu.
   Pozdrowienia dla Ciebie i Rafał z przyjaźni :)

   Usuń
 40. Bardzo lubię takie dodatki do domu jak plakaty czy ładne ramki. Widzę, że w sklepie jest ogromny wybór plakatów i są naprawdę piękne! Ciężko byłoby wybrać tylko kilka. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wybór jest ogromny i wciąż dochodzą kolejne propozycje :) Ja jestem po prostu zakochana w tym sklepie to skarbnica inspiracji!

   Usuń
 41. Uwielbiam zajmowac się aranżacją wnętrz. Wcześniej nie znałam tego sklepu, a szkoda, bo wydaje się być bardzo ciekawy :)
  Pozdrawiam i zapraszam do siebie :)
  https://girlsinmadworld.blogspot.com/2020/10/czas-na-obiad-dwa-przepisy.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest bardzo ciekawy, zachęcam do poznania asortymentu, może coś wpadnie Ci w oko ;)

   Usuń
 42. Niedługo się wyprowadzam do własnego pokoju, więc chętnie skorzystam z oferty tej strony ;D

  OdpowiedzUsuń
 43. Ja mam zapisane kilka plakatów na stronie Posterstore, ale na razie nie chcę ich zamawiać, ponieważ mam ważniejsze wydatki i jak na razie jestem zadowolona z wystroju pokoju.
  Zapraszam na mojego bloga

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, jak są ważniejsze wydatki trzeba się trzymać swojego budżetu. Sama znam to bardzo dobrze :)

   Usuń
 44. Pięknie wyglądają takie obrazy! Zdecydowanie wzbogaca to wygląd pomieszczeń. Cudne inspiracje :D

  OdpowiedzUsuń
 45. Przepięknie wyglądają te ściany z takimi obrazami! Muszę sobie taki sprezentować.

  OdpowiedzUsuń
 46. właśnie jestem w trakcie remontu swojego nowego przyszłego mieszkania nigdy nawet nie myślalam o kupnie jakiś zdjęc cytatow czy cego kolwiek tam ale tak teraz widzę jak to potrafi wszystko zmienić faktycznnie sprawia że jest bardziej przytulnie i cieszy oko a obrazy przepiękne pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję serdecznie za szczery komentarz :)
   Ja uwielbiam ozdabiać miejsce, w którym mieszkam :)

   Usuń
 47. inspiracje naprawdę świetne, jednak wolę pójść u siebie w zdjęcia :D

  OdpowiedzUsuń
 48. Bardzo dziękuję kochana za wyróżnienie mojego komentarza :) Aż mi cieplucho na serduchu się zrobiło :) Piękne plakaty wybrałaś! Ja też lubię takie naturalne klimaty :) Pięknie to wszystko wygląda! Powiem Ci, że ja mam prawdziwego bzika na punkcie dekoracji do domu. Rodzina się ze mnie śmieje, bo na prezent często wolę dostać coś ładnego do domu, niż np. torebkę ;) Prawda jest taka, że w domu spędzamy dużo czasu i miło gdy jest w nim przytulnie i po prostu ładnie. Plakaty z Poster Store są naprawdę świetne- bardzo dobrej jakości. Wzorów mają tyle, że naprawdę człowiek nie wie co wybrać :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się z tobą Kochana, miło jest gdy jest przytulnie w miejscu gdzie mieszkamy. Miło jest też ludziom, których do siebie zapraszamy a także naszej rodzinie która nas odwiedza. Bo człowiek kocha piękno, chodź dla każdego to słowo może mieć inną definicję :)

   Usuń
 49. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się ciepło.

  OdpowiedzUsuń
 50. Beautiful posters! They certainly enrich any space they're placed on.

  OdpowiedzUsuń
 51. Thanks so much for your comment! All the best to your creativity! & blogging!

  OdpowiedzUsuń
 52. I'm addicted to posters! All your pics are amazing. The walls with different pictures and the posters thenselves. I'm gonna start following your blog too. Thanks for passing by.

  OdpowiedzUsuń
 53. Me encanta ese estilo de decoración y las fotos que imprimiste! Son muy bonitas.
  Saludos desde España.

  OdpowiedzUsuń
 54. ¡Muy bonitos carteles que has elegido! ¡Y tantas grandes ideas para interiores!
  Saludos desde España

  OdpowiedzUsuń
 55. What a beautiful post you have shared.
  I find solace, heart balm and inspiration in nature too.

  OdpowiedzUsuń
 56. Thanks for the comment on my blog, hope you had an amazing vacation... You've got an amazing og too. Let's keep in touch with each others blog. Cheers

  Glowyshoe's blog

  OdpowiedzUsuń
 57. Taking short breaks from blogging can help refreshes our mind. I love posters of nature. Calms the soul.

  OdpowiedzUsuń
 58. Takie plakaty przepięknie wyglądają w każdym pomieszczeniu :) Świetny post!

  Pozdrawiamy 🙂
  www.twinslife.pl

  OdpowiedzUsuń
 59. Sepanjang saya bermain di poker online, kungfuqq adalah situs poker terbaru dan terpercaya yang tak tergantikan. Saya sudah bermain sejak lama, dan akan terus bermain di sana.

  OdpowiedzUsuń
 60. Very interesting post, love your posters!!!
  XO
  S
  https://s-fashion-avenue.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 61. Pastelowo u Ciebie :). Ważne, że lubisz. Jak zawsze piękne zdjęcia!

  OdpowiedzUsuń
 62. Cześć Kochana, masz uroczy kącik tylko dla siebie i ukochanego. Coś wspaniałego. Piękne plakaty wybralas naprawdę. Pasuja idealnie. Chętnie zerkne na podana przez Ciebie strone. U mnie w mieszkaniu.miejsca coraz.mniej. przydalaby się kolejna polka na książki bo nie mam ich gdzie trzymac. Pasowało by znow odgruzowac mieszkanie. Jestem zachwycona twoim. Ściskam mocno

  OdpowiedzUsuń
 63. Very nice inspiration! I really like home decorations! :)

  OdpowiedzUsuń
 64. Hello new blogging friend, thanks for stopping by my blog. I look forward to visiting your blog too!

  OdpowiedzUsuń
 65. Mega inspiracje! Ja dopiero zaczynam dekorować ściany w nowym mieszkaniu, ale już trochę ramek kupiłam :)

  OdpowiedzUsuń
 66. Es bonito rodearte de las cosas que te inspiran y te hacen sentir mejor. Las fotos son preciosas.
  Saludos.

  OdpowiedzUsuń