sobota, 22 lutego 2020

Po walentynkowy wpis | Bonprix.pl

https://sendflowers.pk/wp-content/uploads/2019/04/Pink-Sapphire-Wishes-Flowers1-373x373.png  https://thumbs.gfycat.com/CrispVeneratedGalapagospenguin-size_restricted.gif

 Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif

Jeżeli myśleliście, że nie przeczytacie już żadnego walentynkowego wpisu, to na pewno nie dziś i na pewno nie na tym blogu. Pisanie o świętach po świętach to moja specjalność. Tak na poważnie, swoim wpisem chciałabym zachęcić wszystkich, do obchodzenia Walentynek codziennie, nie tylko 14 lutego. Chodź to nie takie proste, wyobraźcie sobie tylko, jakie życie byłoby piękne, gdyby tak codziennie każdy każdego obdarowywał miłością. Miłością rodzica, miłością dziecka, przyjaźnią tak silną jak miłość. Jacy bylibyśmy szczęśliwy, gdyby codziennie każdy każdego obdarowywał tak silnym uczuciem. Chodź to piękna wizja to bardzo trudna do realizacji, chodź nie niemożliwa. Wystarczy zacząć kochać w swoim najbliższym otoczeniu bowiem zmiana zaczyna się od nas.
 If you thought that you would not read any Valentine's post anymore, then certainly not today and certainly not on this blog. Writing about holidays after holidays is my specialty. Seriously, with my entry I would like to encourage everyone to celebrate Valentine's Day every day, not just February 14. Come on, it's not that easy, just imagine how beautiful life would be if everyone gave love to everyone that way every day. The love of a parent, the love of a child, friendship as strong as love. How happy we would be if everyone gave everyone such a strong feeling every day. Come is a beautiful vision is very difficult to implement, come not impossible. Just start loving in your immediate environment because change begins with us.
Post sponsorowany. 

 https://data.whicdn.com/images/340565537/superthumb.jpg?t=1581930380  https://data.whicdn.com/images/340565787/superthumb.jpg?t=1581931200  https://data.whicdn.com/images/340564132/superthumb.jpg?t=1581925913

Jak tam wasze Walentynki? Jak spędziliście to święto? Czy w ogóle je obchodzicie? Piszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawa waszego zdania na ten temat. Z informacji i opinii, jakie udało mi się do tej pory przeczytać my, ludzie, dzielimy się na dwie grupy. Zwolenników i przeciwników różowej aury walentynkowej miłości. Jakie jest moje zdanie? Uważam, że w kalendarzu powinno być wyraźnie zaznaczone święto zakochanych. Biorąc pod uwagę, że mamy święta takie jak Dzień pozdrawiania blondynek ( 26 luty ), Dzień patrzenia się w niebo ( 14 kwietnia ) czy Dzień orgazmu ( 21 grudnia ) Dzień zakochanych wydaje się być jednym z największych powodów do świętowania. Tak przy okazji, czy wiecie że 31 sierpnia obchodzimy Dzień blogów? Wracając do tematu. Miłość jest czymś niezwykle ważnym w życiu każdego człowieka i choćby ktoś zarzekał się, że jest inaczej to ja mu w to nie uwierzę. Potrafimy żyć bez miłości, ale w jaki sposób i jak długo? Jaka jest miłość każdy wie. Nawet jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji jej przeżyć, to potrafiłby coś o niej opowiedzieć. Miłość jest wyjątkowym uczuciem, według mnie zasługuje na to by celebrować ją cały rok, nie tylko w ten jeden dzień, lecz ten jeden dzień jest niezwykle ważny, by mógł przypomnieć nam o tym jak miłość jest znacząca w naszym życiu. Tak, obchodzę walentynki. 
 How was your Valentine? How did you spend this holiday? Do you even care about them? Write in the comment, I am very curious about your opinion on this topic. From information and opinions that I have been able to read so far, we are divided into two groups. Supporters and opponents of the pink aura of Valentine's love. What is my opinion? I believe that the holiday should be clearly marked on the calendar. Given that we have holidays such as Blonde Greeting Day (February 26), Sky Looking Day (April 14) or Orgasm Day (December 21), Valentine's Day seems to be one of the biggest reasons to celebrate. By the way, do you know that we are celebrating Blog Day on August 31? Back to the topic. Love is something extremely important in everyone's life and even if someone swears that it is different, I will not believe him. We can live without love, but how and for how long? What is love everyone knows. Even if someone has not had the opportunity to experience her yet, he could tell something about her. Love is a special feeling, in my opinion it deserves to be celebrated all year, not only on this one day, but this one day is extremely important to remind us of how significant love is in our lives. Yes, I celebrate Valentine's Day.

Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy waszym zdaniem jest to ważne święto? Jak można by je obchodzić, by uszczęśliwić wszystkich, na których nam zależy? Co zrobić, by w tym dniu uszczęśliwić siebie?
Mam nadzieję, że dalszy ciąg tematu rozwiniemy w komentarzach!
What is your opinion on this subject? Do you think this is an important holiday? How could they care to make everyone who cares about us happy? What to do to make yourself happy on this day?
I hope that we will expand the topic further in the comments!


flowers  flowers  flowers

Walentynki, chodź są świętem zakochanych, to tak jakoś się przyjęło, że jest to święto miłości. Warto w tym dniu zrobić prezent samemu sobie, bowiem kochanie siebie, jakkolwiek narcystycznie to brzmi, jest najlepszą formą samoakceptacji. Samoakceptacja zaś pozwala osiągnąć szczęście, odnaleźć swoje miejsce w świecie i patrzeć na świat radośniej. Co byłoby dobrym prezentem? To zależy już od was samych. W moim przypadku były to; wieczór w domowym spa z ciepłą kąpielą z pianką, film, w tym roku Dziennik Bridget Jones który okazał się strzałem w dziesiątkę i zakupy- zakupy w kochanym bonprix.pl!
Valentine's Day, come on is a holiday of lovers, it is somehow accepted that it is a holiday of love. It is worth making a present yourself on this day, because loving yourself, however narcissistic it sounds, is the best form of self-acceptance. Self-acceptance allows you to achieve happiness, find your place in the world and look at the world happier. What would be a good present? It depends on you. In my case they were; evening at the home spa with a warm foam bath, movie, this year Bridget Jones's Diary which turned out to be a hit and shopping - shopping at beloved bonprix.pl!

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOgAAADZCAMAAAAdUYxCAAAA81BMVEX////XADQAAADXADLWAC7WACzWACrqiZ7XADHVABr54+X+/PzUABLVAB/64effQWHWACfyxcrcO1b1wc342d/pgZfaCUHZADv87fDok53hTGvwnrLVACLocYvmZ4P19fXe3t6+vr7T09Ps7OyJiYkXFxejo6Pa2tr86+9paWmAgIBycnJERESYmJgtLS1aWlqxsbFAQECwsLDeVmhPT08iIiJhYWEyMjLyt8PjZ3sbGxuGhoYnJyfuqbXcEUjkXHr40dvroandKlLskaXoeZHkcYPTAADmhJLztMTeTGTvt7zxpbjgXnDbNFDgOWDdHlDhQWenljZhAAAXQ0lEQVR4nO2de0PavtfAKWlrtROrICCg3BTxgk6HCtu4DPU3Hbt83/+redpcestJm2Kre7advwTaNJ/k5OSck6Tmcn4xD/Z5ORjl/jgx/6fzsr731tVKX8x3Ci/WP9D/v/IP9E+Tf6B/mvwD/dPkH+ifJv9A/zT5B/qnCQiqf53f73//gOVgd1laodx+8X5/hgv4vr/7FFnCsh4p0TdLCwiq6JuWrqmOaLrVWF//tTvvm9JFbhRn5XW7BJ2VsLmu1uqFKnx57V0jUjbX3/06GG0I7n4haEiQam0uvo4KMgX2R7vlhm6ES9Aaxmwyh26ohK/lxdA3K+OJ1ONfBoofZinPa/HPWtYqFlxzpKs7933+DgXJPB7p2tbuS1ClQZ1+1ZSDSA0yn6aqJq63XUDlgStADpQ8nr87C1DnYVZ5Ih6r2zPLiKm10ViMQgXIguLHc3dnBKooqvIoatXl1JKos1bZDxaQANS5e9VOTQpqD5YfwEDL5aoPRrxVIQXsBMZaIlC7U2erkSYGteeeBTCzlWqb0hXWy/68cTJQp53mrwSqaFscaWlhJShArdRXBrX9ti1QpTIAVbRFmHNLT1SAoU5WB1Ws/dcCVaxaoJBCLUl/OmKUi6uDInX5WqDIqPsLGTcSl6DtMPVPDqpoz8ldh9VAFdVvkOqbK5SgM6VYARTpdRAmA1B7nLgzd7EsN6+EpLEWAxrRAOoisT1aFRQ1WJf2PyQzRB7HXAyqWg1LbVhCf3JzIiRKGVTRZ7SESYR3GykqcZwhUGPry7dvo297MyRwttRfKYEiVdedkDTCQ1eIQTCFiosMTdcjykBKUQSq7ZKyqxu7DbAdPYV6Gaha/rC/tnwY7yjC7kIaGWNrIouroR/fHx8exlsVXVCGXqtGgzpS2gIDBX1XAJQIVPteJA5lYVJTRR2mfXfMkbkQRJ9WjcbZhdEjUuFrGvN40Fy/pgmf/lJQX3KsX1fgWirGwqnmE2wcjXVfjF0dlWF7pR9IgOYKU6AGxo95uqC27pQF/WE4rvkjiGCUnwJPKfwEL0OaDGhu3uAvQUpCuyuR7pz/gEmtPdMeQdBvqBLe1tLfAcuwnmRAzQOgmZKmZGXyupMKqJ76uJorgj9Za9xzYK9Cf5ABzRWBa3RhAmB1UPM7ZA4UtdbPTSCbayjAg3ZBk/LBlAEtAPZIrSXzd6Uy9UVw2jbKGyY4RC1o+BSgvjfsIFoCNLfHP8aYJptJ5ZYkQAVF5UIVGqLGFHREoVkC2dGaDCgweJCaBegMNJqNjf4UGHn6Pjh6loCWo8qTFGgReM56FqAj0P1Z3+iXgVo2vsFPAoI5Z5KQAe3v8KDWfQagG+sw6AZYeXjLZBWyu40vUqC5Z36IWMliUjnQPuiu2qBAA6BKEXxSFVJzSxJ0xg9w6yELUCgEQZXXAwVcBjdOTBO0AKmuMd3YAHoaqbDqmlAUokuC7vOgWhagT5AxUrf6oNUVOGclqPcljVHunk8zZgIKTi/6o9mHgjQNXjQA6io9vbwWqAmG37YDVAWMhB2KgjPcQhBs/U6gdahDnRDF/AplrsFM+ggBQOpzf2XQDKxuAYzFVCcFPYHmHaTz/jbY94r2XSp6sZsaAE19HjV3QQdQc1p0G7JGilYLj1JzDZyJ9XtJUGB6aSSLvCVA78E8HjKcJEL/A9RRSBuHSOtwGU4ub1XQzbR93TqcxDPKZkQraGN/BGMu4fSsMc2tDIoq6YIWZpARca4hdZnDyTGk//B2G5Rmgq0NjXtZ0GdOcVKJR1F5bV4qVAuF7f2GIClrVKhywhGcbasai3qpVCiVRrVNQXLYmErkdSkoZw7V2sbLQe2pUF3UHmsLS5R7toMk2mFQio5yNNTy1lSBU+1eGTKgVT63pofNwEqgjq1RdVW8mUZ1lzfNmXgR2C4kYj+OSlKzMqCFH5xxTyULGCtI8fK2pdVWDW2DRSZCGdARH+DraeR1Y8UaewsC5n3cLipGpmqa5jWKtlWVBuVzRnzqOAtQteKfPPo7YDY0WC/DWjd+zma1X+/omEWb85w0KJ8FNBZw1JsqqFreDpRREmxz9N2BfuzOTSzVZc1ZXkN2JCoNWuWzqmrSbQymYJqMEKMSHh4TJZIUWTtLv4mcP1Y07YEpv0wCm3e2HS85GeivpKYENbjRYd5HNRfSHkNzuzmazlzllwCd82ldPfFeI9GELxIDdKbXxPsdkb7GL2X6tmNLgAILHwljF1uKyfYIaWXY2q2JllGRGpN/lVhN4zNGyJonBS1Akb9IUGNL9IB6Gba9elx8LAHKx4LISsppxx/Su0qQvrkvdjC3we268Zu84kELfJocxz0JxRzLbeRDmjGbRxZ0UOHaTGJhOh50l69gcluUcyZ8oevux0TfY8f/qGaFxoH6HOt6x4MCmZyE6QUqpXEj2ouz/RqrVpTYlVaYLBqBSLwRbxzjN2vwVyBrtQMT5rLs90JDkJqKprslyd0u1eUCaZ4Gr8dXCJqCA6B1vheMX6vsTcb1W/tQbmihEp1QzVJ2xmvJ/Ofi1w8Vy8IBmlGJv3xhqWHRGv4paWlp3O/Rx1IipV/cmy209UbDeYeIhY9Kab+2Hr6M5skPYPSLk7XaFK2vr/8Xf3GxxksgqK7ucr9HW8VYqfY35pPl/sHBQX25XBY3Nvr9lRvO7G9sbJQmMiFGlZPQY81+9O//5G+Ran1NIMunSbEUpxZz0d1Y7pdFWb0qcTfX+Vur/COk05wb7zgzR8VwTH2l/POgXqiKTNB8oYtuJ2Uolf/qpoQB63MFaRa/G2zM2WTwfBEMCu68wPMJFntSabyb7gvM7Xb0iSWnALWhSDQ7sC8U6eHbgJ11yNoGy0sC6p+SdWv68ASgbssciUDWTqyPBkTT/FLgHh8SofI8TVDMqmw9cXdLgTpZoq9x6gusliMrqLsFYFOoJr0JUBbUCZo3a2E9kQR1tmDHuGlAUBLeF3oPPEyXzlzLgzrFlu+DjSwLajv04+g+3QBGuxo4clkFzn/7DnulCmor8DigKvKgKGYTmwmkq5Dq7697IM2jPctyJgS1TWEgKS4Parv0+EbQYSvZer0NBIfGdO5dAx3oX5dPXCcEdU4CfPHqmgCUnvcY1bi5xpxMbTWpjoE0k3XgXrQPZLPUBDmUxKAK0nZd0iSgyHLOPxbfbYWOQZb2FTwWoT3syGL6A21jRxY/D6QIaquvm1hPAmpbDqfCm6oxK7qGyezvljVidEx+IdtZTSTWug+lJxOtiq4AqqB1drowESgeUcVNWyU2f61tzx2ZzFTLUAxiXefrUHqBRNXQuqtoQ2V6oHaf0iXuZKDOEZ4ivsOwGpVyuaySxTQKmjuAaJCTaFpCGTstZsZKAdQ2odtRoILFF3WnSkEV6krT0igouIpsKHP4+AjSEuXERKDO4cCI84XaoiAERTpC3Itg8A/29F4E7mCguSWUfzS0NeiYVtLd5TCoujmdPT6Of2rCJG9jVwSKlMfJ5CvYB0Y9GrRfA49CgSuubI38RaDo56jkpGYKpZkuQEWNvgi0bM+U5hzSBmsvGlRwpgZ8vmCzfiJQvzmb1wSkeNemEBTcmehs6o0GzT1IvtoAaV+TccaC2s+G151w7SJAC8AOSG1cjQGtbsVvgXAk6O+nA2o+gH2KnPdhRIBCLl08aG4k8Y4qZyZP/GJuiaMNffjYneOXRIBC25QlQAXbZENiJT3rLAWam0NHlBRjUYoCzX1ZCTRXhTzBcDncFuB0QEWn0bazAM3NYy2vUZbNiCUFLYH7jxrLTEDtCDuGdAXFlQQ1f0ITuTaLHKPAYLO+xsyjWKr70cqrSyxWrQoKnB2yTfzPpFZXj3MYiJQit4yo0jnr5KCCQ83TyHmUX4NHylIKNFeEAjZ2MbdVLU1Q0HmPBi0B53bjnHpXHoQGCan82fg3BlV1LSSWP0yLBDXBgzGOaLUV3wUoB1pPrrpmnVua/q+YkwQF30GApZEgTZQcdBVjlDP5xeucNOhE5B8l3/aXCBQ8oqRHTi8CkQOdC+NgpKzgLEiDlsCMiT1vZwRajZhftOfVNttIgYKaq2xGu4AvAI2KSpG3izl1UGjx0rlqnhHol4h3YTn771caphKgJrRYQDayZwI6B3NhvgckfvOWJOg9bOr1r2YmoGbsGzG1uMXW1UDv4TfIOieyMwGNTxvZ3lHyYRoHWjoQ7MfAe1IzABW6Cv5H6Mn/xRkIih7JMlC1eL8Q6RHeipg+aEEqO6ZOE6cY4LyuWn4ePzw8Pk+Fp3XQppkFqCATx0kj2eF1EaiC33mo68K34ymIuGKpg44kX7Wc+HVqKy4y0eXr1EHBV6iAom0lOxq76moaPfCSNuga+I4H+O2OCePSFddH6VNSBoXePWVz/oAMMdLn2YNa41wWoFXwnbXWfvUB8gm1n4km01VAvTeJpwsKvpnDGldzVfBdbFqil1+vAGp5L2xPFdSEll3I2e8qdGxD3Uqy0JQYFFnfvfJTBd0F3yxHrF4RMkjuywKyAEWqf89LmqBz6HVILCkPrj0Z0wRdmgzU9iPW/M5XmqD3wDg0FPY00DVMsjaRCNTQQv+6IUXQEjC1+J33CTDHoE15lzcBKLKmu6FAMEXQPWCEBraGQZY3QZfKgiLDajxwZ9LSA4USjTjkdWUO7uiVDsHh6MUwfHuiEDI0zSjvA0fv0gOFXk2nj/13gjt65X17MB5VtnbKioUPpulWQysvvu9CRwfiQM32YNBpyoECikle/+0JlKOTf4MwCFp+KhVH3yYPu7bsfRsV56LSIkGbp/l8/q4lBQq9y1P9Gby1OgZerPuicy8slULefhF1dxRo98TmzJ95F7fEoP0RYFO5nSeA4ZV37ZO8cBMA1cOnOZ3DRXga75w7nEN6odm+yOePcs5eVf68k7VTnSOuIOtnWI/6W/xJpsrrgFbvtzh5xq/d6lw4nB9blPOT8ynv/PnA3+EcqNnjvqzx/yxsxN+696IxKr/j1yzw4nHmr+llZ/jTqegO53u4nJBIXZQJqEDaN5hsQD6ZhPOk+8JSV5Vmu93MBrSTJ2S0uQ/xp6vWi2u8kjR7TlUyAW1dYbIj2oPXBLuTQqVXkOYJMQ8ZgNKi8236MR8Yrq8sXdLoVxmANs+CZJf+4fracnzHGj190FNS9Cn1/Tqfsd/QjL4pI+meU2thG6P/6bygF4DSEfmRkQ2cTxdvZHCHpDJ3x7a3MTvgZX++ctHvKScj6176zNJrC+U8ysAOUkfhqO1+Yc+oH9tRt2QmTTqI8r0Myr6iA9R1WDrZPEhGBpTzMIOyiYXNn3uOWSebB0lIm3K+3A42O4PeccDXPKRlt7yvjq/Ocm8iLVqXy5fbe8e+fvR3V/sjPyaab+QQdZkhaqVVlGdouhfupPXmQuPCfP79y8uiRu3U/YJOzm/lvAekl6bBJT5PK1z228wlQTnOB92zF0prcHvmDsEOHaCnUXe8kjTpAL3JYBDR0Cw/zMoJMpvdblMyn8AGaCuDetDQ7OKlRrbVpuaj2+n4ymq2T4/s4j+FmtHstG3phPjfp2eIOGEDNDIaa7VaceVcn5MUWmtweZT/6JqSzgnzcvxMrd4ZNhOfgz5B9ybNAWr629ttw/zFORbO2HV7Z8Oru4u7q0g3CRtyp616n/360T37yMr3fMtc89MF+zYfcEpoo9ylwWn2vN5rXV/mwxKIF5qt3p33U4Q+HTsT1Indf9SW5G8cC958791845r0bs//PH/+gv1wnAJnF492ojC9Iw7TViYPlI4uV1rCUrE9s72NwQ271rFsx2e+m13O9nnwgb1gKfl0ZtAueTbpUQDTN7hyncsA5qW4nVtOP941mz4wu5i2TxlcbWh+cnX5fHAVwDJpbJaGe9Ylqkq95cEdIzk6vz0bXHf8hpE91pG74VmUL4H19spsf/buGHohJS6AqUmLYd44OLglXNWlMct5CrNckw5J1jcdqiv5NjfLeb1zdNKLHjM4u3PVIomYj7SyXb/aDimn+Z5xOt4KcWrdodKkap+Ce8bcZVdZxG6l15/cMmlYcIr0ok1i5ZNbUvljZpQwZ4teekg16Oi9U+YAfzph5dBgO40QmHJ9Yt0X4VYyc3kar0e4SXq4A496bTxvXHf8w/OyRa9kM+oJ/oJGwKxDaSYnjQFKx4Dr6TXpmIJiliNpNcL1HeIxcNkhnuqAPOmC6OkZbdfuLSnzBuuPSTuQ+dd0SKcRP3U/B5vQTSoA02NLWo1IfXG7HHbJ0tsh0ZwT0qvntIsY57Dt4/KSCB3plo0Vah1cT4QlZi6Ba4lhkUh1skKcBjTJbSekAQfkee74DIS8zCq61pimN1McoFfs8zG1uGCCmlwcn5tquzPtbZdS3+GReHNN1+GowWZ5d9KqnRs/tSOkZYfQMxIK5fKytrSDj0BlIR31KS60cqen/GGTwVyQnuoFVJFNVtjUNHsX4f5snge5Vxe6oOt51mxmOQVhmlI9arrOHI5MvJnzc7tD/mAR0ZnX7bkOHaz5K8/ZJB2ahutHx9IV01OWURwKWG6EWu0TFhEQrWBJZ2capSt+TCXoT7f2n11mAv2r6MRhSyO5aoa8jiZrVVGwPYj8lYhbZVyqZ5bs+If04CVFoT/dmnaY4LqJ/rwNnrWP0ojNqKIOQ5/FwTbp8RPRz7j6zJ3D01PLHa6280rcDZaXpQud9vhsM5chf+Gf04gNTiOp0DoP9l+HaY+wEan9jyqTceLGaroI9kjrHvnVh6a7zrutW9dGB9NTuDqwsUgm5mGo/6iDdhfhrPdidNe8c7kc8QboNRu7n+iVzDW4dS+5CCnSMKYu0kJb2I1/WK2ilIXMkMLdC6ztKE7HheixIRkaoD45CzVfN/JJSWTgb3vXfc6fR91D5l1hppd5CmTxrevGKj1mQtn83PWHMY58fh8eL47yQO5ZcqGKSj+xyZvtgYMl2uK3qOISJTHdGXSQY0rPtPMwH5CLHj8U7eF9lUrWj25NYFML06Xo6TkalJLRVJ+b7HJcVZKx/EwvPL7xUebPB8BItB2qu3TW7YhtcF0DqkuX0d5AJChrK9J2XWZMsSdFxgkb/p98mJ+vW1BhzdNT8PvEQue7cIfGBERkGQqeZ91dAOQjG4XYwTPxn2ze6rqUR7csKd9s9YIdmMK8guXQq4UjtJI+XwAcH4OI1qDjjhoQOjKoS45/c/NArENvWKd124c32Sw4sMQfM98dqmct94Le2TWPSi8DG5tabRqBuWYVNwpxkFhSgQWhVDPM9gBfzNndVIRU2Q1DaW/4ItwzID6iK+Cg0TepE0SbLuhNBv2MDvVsPzrgrcNzPIhSWLEHpR3QwS7zx7wLsC059D+9Sffswqn5TqCpmCUigQoJSW/dZ7Os36DHZqCwV5Se9AIdSmP7gB+CB9nNYZslA9qsUnDgTZuKqh+1bTRb2Al0qC8BwSTsFaUoh/4OpfUKJcOp53R1cvrp0+nJkNUOTpmTLvzIKkz0mFlZ3ETeVqUw6LAdHp3dwWlKlsl0bJFrckOKzOR9zGqTX66DKuEUeMQSw2ao9Kbf/7u55QvEChbpisqL06OeE4RdWD4H1Q57pPbjBUqGY00vpmr2zg7bgd/OW97FblLp6HYAlEd9x3TU+X1AB3HRQMHdQYjzpMVfRK48Ci3U+v7GkVggZdnq3Q6Hw8N2BxwG5mWKoM3TgH/TFtmY7plPfy/4VSdXjs8PBd5j13H1j0JjrmmLsDCSQ0nLNQpKL7xrwqvStW2JhsPLM8j1lhE81M+TeAPm+5PhyZvsxOvasvLNWP2T5vK62fRnlkJWV95oh+9rCvGBf4Ntk1kLnqOP3roWryB4iKaxTvSbS/NvGaJks8Ub7dp+TSFpk9ZbVyN7af8toDisuUphN9TvLjjwTWPb1+8uOOR6o6OJryokUP0LQFt/CyjOm/wNoHh++StAnczqX+AB5vBGxkxWVX4/MVtZaO7/AW/GbiU32efnAAAAAElFTkSuQmCCBonprix.pl to internetowy sklep, który każdy z nas zna. Znajdziemy tam najmodniejsze, eleganckie, klasyczne i wygodne ubrania damskie, męskie i dziecięce, obuwie, akcesoria i dodatki a także artykuły zdobiące mieszkanie jak zasłony, dywaniki, pościele czy lampy. W tym dużym asortymencie, każdy znajdzie coś dla siebie w dobrej cenie.
Bonprix.pl is an online store that everyone knows. There you will find the most fashionable, elegant, classic and comfortable women's, men's and children's clothes, footwear and accessories as well as articles decorating the apartment such as curtains, rugs, bedding and lamps. In this large assortment, everyone will find something for themselves at a good price.

Nie jestem zakupoholiczką, od razu mówię, ale czasem los zsyła na mnie takie promocje, że nie mogę nie skorzystać. Co tym razem znalazło się w moim koszyku? Trzy rzeczy, jakże wyjątkowe rzeczy.
 I'm not a shopaholic, I say right away, but sometimes fate sends me such promotions that I need to try it. What was in my basket this time? Three things, so special things.

Zestaw trzech bransoletek na nogę / A set of three leg bracelets - LINK

Z biżuterią to u mnie wygląda tak. Niemal w ogóle jej nie noszę, chodź całkiem sporo mam. Od zawsze bardzo mi się podobała, ale nie bardzo wiedziałam co z czym łączyć i nie we wszystkim było mi wygodnie. Obecnie noszę złoty łańcuszek z krzyżem, którego w ogóle nie ściągam oraz pierścionek zaręczynowy. Pierścionków jako takich nie noszę wcale. Od czasu do czasu zmieniam naszyjnik. Bransoletek mam całkiem sporo, jednak zakładam je na wyjątkowe okazje. Od czasu do czasu noszę kolczyki. Jedyna biżuteria, którą kocham, w której zawsze czuję się dobrze i która zawsze do mnie pasuje to zegarki i bransoletki na nogę. Omawianych bransoletek miałam kilka, wszystkie uległy zniszczeniu. To biżuteria typowo wakacyjna, chodź ja noszę ją prawie cały rok ( z wyjątkiem zimy) a co za tym idzie, jest najbardziej narażona na wodę i słońce, z którymi podczas lata niemal się nie rozstaję. Zamówiłam komplet trzech sztuk, wyobraźcie sobie jaka jestem szczęśliwa! Pokrótce. Wszystkie są regulowane. Zapięcie na oczko. Kolor złoty. Pierwsza: ma zawieszki imitujące różowe kamyczki bądź koraliki. Druga: zawieszki w kształcie listków. Trzecia: zawieszka listek, motylek z cyrkonią, ważka oraz dwa oczka z cyrkonią. Wszystkie są przepiękne.
 It looks like this with jewelry. I don't wear it at all, come, I have quite a lot. I have always liked it a lot, but I did not know what to connect with and it was not comfortable in everything. I am currently wearing a gold chain with a cross that I do not take off at all, and an engagement ring. I don't wear rings as such. I change the necklace from time to time. I have quite a few bracelets, but I put them on for special occasions. I wear earrings from time to time. The only jewelry that I love, in which I always feel good and which always suits me are watches and leg bracelets. I had several bracelets, all of them damaged. This is typically holiday jewelry, come on, I wear it almost all year round (except winter) and, as a result, is most exposed to water and sun, which I almost never part with during the summer. I ordered a set of three pieces, imagine how happy I am! Briefly. They are all regulated. Eyelet closure. Golden color. The first: has pendants imitating pink stones or beads. Second: leaf-shaped pendants. Third: leaf pendant, butterfly with zircon, dragonfly and two eyes with zircon. They are all beautiful.

Czółenka / Shoes - LINK

Buty. Co poradzę, kocham buty. Jeżeli w dodatku są tak błyszczące jak te, to muszą znaleźć się w mojej szafie. Tak jak czytacie, kupiłam je oczami jednak tym razem zamówiona przeze mnie rzecz będzie użytkowana. Buty składają się z setek odbijających światło drobinek, cekinów. Przepięknie się mienią przez co od razu rzucają w oczy. Ożywią każdą stylizację, świetnie pasować będą do takich basicowych zestawień. Oczywiście nie przeczytałam wcześniej jaki mają numer obcasa, 8 cm to dla mnie sporo, jednak buty są bardzo wygodne. Osadzone na słupku są stabilne. Jestem z nich naprawdę zadowolona i już w głowie pełno mam stylizacji z nimi w roli głównej.
 Boots. What can I do, I love shoes. In addition, if they are as shiny as these, they must be in my closet. As you read, I bought them with my eyes, but this time the item I order will be used. The shoes consist of hundreds of reflective particles, sequins. They glisten beautifully and are immediately noticeable. They will enliven any stylization, they will perfectly match such basic combinations. Of course, I haven't read before what their heel number is, 8 cm is a lot for me, but the shoes are very comfortable. Embedded on the post are stable. I am really happy with them and I have a lot of styling in my head with them in the lead role. 

Sneakersy / sneakers- LINK

Buty sportowe to moje ulubione obuwie. Po pierwsze, najwygodniejsze. Po drugie, do wszystkiego pasuje. Moda na białe obuwie nie przemija, co więcej, wydaje mi się że z roku na rok staje się coraz silniejsza i pożera inne typy obuwia. Sandałki, espadryle czy kozaki. Kocham ten kolor. Kocham ten model. Od dłuższego czasu myślałam nad zakupem butów sportowych z wysoką podeszwą i oto są! Noga prezentuje się w nich szczuplej. Świetnie to podkreślają. Są super wygodne i mega lekkie. Czuję, że spędzimy razem wiele wspaniałych chwil.
Sports shoes are my favorite footwear. First, the most convenient. Secondly, it goes with everything. Fashion for white footwear does not go away, what's more, it seems to me that every year it gets stronger and devours other types of footwear. Sandals, espadrilles or boots. I love this color. I love this model. For a long time I was thinking about buying high-soled sports shoes and here they are! The leg looks slimmer in them. They emphasize it very well. They are super comfortable and very light. I feel that we will spend many wonderful moments together. 

Każda pokazana dziś rzecz bardzo mnie cieszy. Każda pokazana dziś rzecz jest wyjątkowa i bardzo trafia w mój gust. Jestem bardzo zadowolona z omawianego zamówienia, prezent się udał.
Every thing shown today makes me very happy. Every thing shown today is unique and very appealing to my taste. I am very pleased with the order in question, the gift went well.

https://media.giphy.com/media/4N5fwNAE31WtqzslZb/giphy.gif


friends  paris  girl

Podsumowując, czyli co autor miał na myśli. Obchodźmy Walentynki tak często, jak to tylko możliwe. Obdarzajmy miłością naszych najbliższych. Nie bójmy się powiedzieć "Dziękuję" i "Kocham Cię". Pamiętajmy o rodzicach, rodzeństwie, rodzinie i pupilach. Dbajmy o nasze związki. Zdobywajmy się na co dzień, bądźmy wyrozumiali, kochajmy szalenie nie zapominając o łączących nas uczuciach. Kochajmy siebie. Szczęście jest zaraźliwe, wyhodujmy je w sobie i dzielmy się nim z innymi.
 In summary, or what the author meant. Let's celebrate Valentine's Day as often as possible. Let us give our loved ones love. Let's not be afraid to say "Thank you" and "I love you". Let's remember parents, siblings, family and pets. Let's care for our relationships. Let's get on a daily basis, let's be forgiving, let's love wildly without forgetting about our feelings. Let's love each other Happiness is contagious, let's grow it and share it with others.

girls  https://data.whicdn.com/images/22479192/superthumb.jpg?t=1328424076  girl


Przy wpisie pomogli mi:
https://www.achteraf-betalen.nl/wp-content/uploads/2016/09/Achteraf-betalen-Bon-Prix.png

     http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif   http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif   http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif
      
Zajrzyj koniecznie na te blogi:
You must absolutely see these blogs:

Pierwszy komentarz First comment:
Gizem from www.makyajliyorum.com
 
Najciekawszy komentarz The most interesting comment: 
Ola z ciurkot.blogspot.com

Co wpis wyłaniam z komentarzy dwa blogi. Skomentuj jako pierwszy najnowszy  wpis lub zostaw najciekawszy komentarz a twój blog znajdzie się w polecanych.
 Every entry emerges from comments two blogs. Comment as the first newest entry or leave the most interesting comment and your blog will be in the recommended.

Infoblog  :

 Dziękuję Ci za poświęcony mi czas
● Masz do mnie pytanie? Zostaw je w komentarzu, napisz do mnie maila, bądź priv na instagramie.
● Znasz ciekawy temat, o którym mogłabym napisać na blogu? Podpowiedz mi! Zainspiruj mnie! Zostań współtwórcą!
 ● Dziękuję za komentarze, wszystkie oddaję ♡ 

 kontakt: neko_chan@vip.onet.pl
 instagram: hi_ayuna


https://1.bp.blogspot.com/-ErfV2YppSk0/UrwjlhrUD9I/AAAAAAAAAjU/b28B1ZauZ5s/s320/xzc6.gif

125 komentarzy:

 1. Ja walentynki spędziłam beznadziejnie. Zresztą jak każde.
  Mój blog

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie raz miałam takie smutne walentynki, ale wtedy robiłam wieczór miłości tylko dla siebie :) Gorąca kąpiel, małe spa, film i lody :)

   Usuń
 2. Walentynki to dzień miłości, ja przede wszystkim celebruje ten czas z bliskimi.
  Ważne by nie zapominać o okazywaniu uczuć i ich pielęgnowanie nie tylko od święta, ale i na co dzień :)

  Superanckie zamówienie! Uwielbiam Bonprix pod każdym względem; jakość produktów, bogactwo wyboru umożliwia każdej osobie ubranie się od stóp do głów :)
  Pozdrawiam serdecznie!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie. Ważne też, by nie celebrować miłości tylko z drugą połówką, ale i z rodzicami, rodzeństwem czy dziećmi :)
   Dziękuję, ja też kocham bonprix :)
   Pozdrawiam!

   Usuń
 3. Ja w ogóle nie obchodzę Walentynek. Każdego dnia powinniśmy okazywać sobie uczucie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Walentynki moim zdaniem to bardzo komercyjne święto. Kochać powinniśmy się codziennie, nie tylko wtedy, kiedy okazja każe.

  OdpowiedzUsuń
 5. Nie obchodzę Walentynek bo nie mam z kim, ale nie mam nic tego dnia. Niektórzy twierdzą, że trzeba się kochać cały rok. A rodziców czy dziadków nie szanujemy cały rok? Tych świąt raczej nikt nie neguje :) można nie obchodzić Walentynek, ale szanujmy odmienne poglądy, bo nasze nie są jedynie słuszne :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Zaczynając od Walentynek to dla mnie nie jest to święto jakieś mega ważne. Uważam, że jak się kocha kogoś to powinno mu się cały czas to pokazywać, a nie tylko w tym jednym dniu ;)

  Ps. Fajna bransoletka na nogę. ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też tak myślę :) Cały rok powinnyśmy obchodzić walentynki, każdego dnia :)

   Usuń
 7. Ja już zapomniałem o walentynkach, ale zjadłęm dobrą kolację i posiedzieliśmy w domku :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Ja również nie obchodzę Walentego ;) Święto miłości powinno być każdego dnia!

  OdpowiedzUsuń
 9. Walentynki były i się zmyły. Również zgadzam się z komentarzami powyżej, kochać się powinno każdego dnia. Ale mała zabawa walentynkowa też nie zaszkodzi.

  wpadniesz do mnie? byłabym wdzięczna ;)
  https://maruta-no-sekai.blogspot.com/2020/02/oferta-pracy.html

  OdpowiedzUsuń
 10. Ja jestem zwolenniczką Walentynek, która wychodzi z założenia, że miłość powinniśmy sobie okazywać codziennie, ale 14 lutego można ją uczcić czymś specjalnym. To świetna okazja by wyjść gdzieś razem lub poświęcić sobie więcej czasu :)
  Kiedyś nosiłam bransoletki na nodze, powinnam gdzieś je jeszcze mieć, ale od jakiegoś czasu w ogóle nie noszę biżuterii. Nie wiem czemu. Zapominam, ale nie wiem jak do tego doszło :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę tak samo :) Miłość okazywać codziennie, ale walentynki również obchodzić :) Każdy powód do kochania jest dobry :)

   Usuń
 11. Ja do Walentynek nic nie mam. Nie rozumiem ludzi którzy je tak strasznie negują.owszem miłość powinnismy okazywać sobie cały ale myśle ze walentynki to dobry dzień zeby zwolnić i poświecić czas i sprawić przyjemność swojej drugiej połówce. Szczególnie, ze żyjemy w czasach gdzie kazdy pędzi i ma mało czasu dla bliskich

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie. Walentynki powinno się obchodzić cały rok... ale ten jeden dzień, specjalny dzień jest równie ważny :) Warto go dobrze wykorzystać :)

   Usuń
 12. W Walentynki wieczorem obejrzałam drugą część "Do wszystkich chłopców...". Muszę przyznać, że trochę się zawiodłam. Pierwsza część wg mnie była lepsza. Tej brakowało "tego czegoś".
  Co do Twojego zamówienia, to bardzo spodobały mi się bransoletki z listkami (mama podobną, tylko na rękę) oraz z różowymi kamyczkami. <3 Ja z biżuterii noszę zawsze złoty medalik. Lubię też bransoletki, za to pierścionki rzadko u mnie goszczą. :D
  Brokatowe buty przydadzą się do wystrzałowych kreacji. ;)
  Życzę Ci, Klaudio, pięknego tygodnia i przesyłam pozdrowienia! :*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Muszę koniecznie zobaczyć, bo bardzo dużo słyszałam o tym filmie :)
   Dziękuję serdecznie za komentarz!

   Usuń
 13. Lubie walentynki i je obchodzę, ale w zupełności się z Tobą zgadzam. Powinniśmy na co dzień okazywać miłość ukochanym osobą :)

  OdpowiedzUsuń
 14. Fajne te czerwone butki. Niby taki grzeczny, zachowawczy strój cały w czerni, w tu proszę jak buty dodały mu pazurka ;)

  Walentynek nie obchodzę, ale ani mnie ziębią ani grzeją. Niech sobie są i cieszą ludzi :)

  OdpowiedzUsuń
 15. Bransoletka z różowymi kwiatkami bardzo mi się spodobała! Czerwone butki też genialne! Zamówienie widać, że naprawdę udane.

  OdpowiedzUsuń
 16. Jeśli chodzi o Walentynki nie obchodzę ich - dla mnie dzień jak codzień
  W tym roku ,tego dnia wylądowałam u stomatologa także ten... 😁
  I zgadzam się z Tobą ,uczucia powinniśmy sobie okazywać na codzień ,nie tylko 14 lutego...
  Zamówienie świetne - też lubię sklep Bonprix 😍
  Bransoletka mi się najbardziej podoba 😍
  Buty też bardzo ładne ,ale 8 cm szpilki to dla mnie za niskie 😁
  Pozdrawiam
  Lili

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też ostatnio byłam u stomatologa, więc wiem jaka to przyjemność :D
   Dziękuję bardzo za komentarz i również pozdrawiam :)

   Usuń
 17. My niby obchodzimy, ale nie jakoś nadzwyczajnie. 14 luty to jedynie taki symboliczny dzień, o związki itp. należy dbać cały rok :). Fajnie to wszystko napisałaś, można się podpisać :). Co do zamówienia, najbardziej podobają mi się bransoletki :)

  OdpowiedzUsuń
 18. U nas całe obchodzenie walentynek ograniczyło się do powiedzenia "Dzień dobry, Moja Walentynko/Mój Walenty". I uważam, że to super :)

  OdpowiedzUsuń
 19. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się tam zamówić i powoli zaczynam mieć orientację co do rozmiarówki ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też :D ale spodnie musiałam oddać, mimo że zamówiłam o rozmiar mniejsze niż nosze :D

   Usuń
 20. Nie jestem odpowiedną osobą do wyrażania opinii o walentynkach. Bardzo podoba mi się ta pierwsza bransoletka na nogę.

  Książki jak narkotyk

  OdpowiedzUsuń
 21. У меня недавно тоже заказ с Bonprix приехал.))

  https://lolazas.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 22. NIe wiem czy każdy zna ten sklep ale rzeczywiście jest popularny. Ja nigdy nie robiłam w nich zakupów i nie planuje.... jeśli już mam coś kupić to wolę wybrać się stacjonarnie ale jak kto woli :) Buty skojarzyły mi się z Dorotką z Krainy Oz :) Bransoletka z kolei z plażą ;D

  Co do samych Walentynek - każdy dzień jest dobry aby okazywać innym sympatie oraz miłość i powinniśmy robić to każdego dnia :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję kochana za wspaniały komentarz! :)

   Usuń
 23. Piękne zdjęcia, ślicznie wyglądasz.
  https://inspiracjepatrycjil.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 24. Nie obchodzę walentynek ani żadnych innych dni.
  Obdarowywanie miłością każdego dnia jest jak najbardziej wykonalne. Uważam też, że człowiek został stworzony do tego aby kochać. Wiedzą to nie tylko dzieci zdolne do bezwarunkowej miłości, ale i wieloletni single, którzy nie zaprzeczą, że małe zakochania im się zdarzają, choćby nawet tylko platoniczne.
  Miłość przede wszystkim żyje czynem. Każdego dnia czynem zamkniętym w małych rzeczach. Nie koniecznie w prezentach.

  OdpowiedzUsuń
 25. Wdo walentynek mam obojętny stosunek, ale tego dnia jakaś słodkość musi być 😉

  OdpowiedzUsuń
 26. Great review!
  Thanks for sharing

  OdpowiedzUsuń
 27. Walentynki są bardzo fajnym świętem - ale czy byłyby tak celebrowane, gdyby obchodzono je codziennie? Zapewne nie. Dlatego też myślę, że raz w roku taka akcja wystarczy. Co oczywiście nie zmienia faktu, że uczucia powinniśmy okazywać sobie po prostu, spontanicznie.
  zamówienie fajne, szczególnie buty wpadły mi w oko:)
  pozdrawiam serdecznie znad filiżanki kawy :)

  OdpowiedzUsuń
 28. Ja walentynek nie obchodzę od zawsze. Jakoś przerasta mnie koncepcja komercyjnej miłości, a własnie z tym Walentynki mi się właśnie kojarzą. Uważam,że miłość należy okazywać sobie każdego dnia, w drobnych gestach, słowach, czynach :-)


  Ja za to mam odwrotnie za cekinami przepadam na co dzień raczej srednio, kojarza mi się wyłacznie z okresem balowo-sylwestrowym :-) Za to snikersy bardzo lubię :-)

  OdpowiedzUsuń
 29. Przyznam, że nigdy nie kupowałam w Bon Prixie ;) Sneakersy bardzo fajne.

  OdpowiedzUsuń
 30. Packers and Movers Chennai Give Safe and Reliable ***Household Shifting Services in Chennai with Reasonable ###Packers and Movers Price Quotation. We Provide Household Shifting, Office Relocation, ✔ ✔ ✔ Local and Domestic Transportation Services, Affordable and Reliable Shifting Service Charges. @ Packers And Movers Chennai

  OdpowiedzUsuń
 31. Co kto lubi :) Walentynki jak każde inne święto nie ma musu ich obchodzić ;)
  Uwielbiam te czerwone brokatowe czółenka! ♡ ♡ ♡ Muszę chyba bliżej zapoznać się z Bon Prix'em, bo mają tam kilka wartych uwagi perełek! ♡
  pozdrowienia ♡

  OdpowiedzUsuń
 32. Każdy dzień jest dobry bo okazywać miłość. Niby tam jakoś obchodzimy walentynki z mężem ale nie przywiązujemy do nich dużej wagi. Za to często robimy sobie taki dzień tylko dla siebie. Poświęcamy go na szczere rozmowy, na które czasem w natłoku codzienności braknie czasu, coś wspólnie robimy planszówki, film czy spacer. Jesteśmy dla siebie. Prezenty też czasem sobie kupimy ot tak bo zobaczymy w sklepie coś co może się spodobać drugiemu z nas, albo zrobimy coś dla siebie. Myślę, że to liczy się najbardziej
  Akurat propozycje z tego postu średnio dla mnie. Bransoletek na nogę nie noszę, przeszkadzałby mi, zresztą podobnie jak Ty ograniczam biżuterię :) Obcesów też nie lubię i świecące cekiny też raczej nie w moim typie, a białe buty z moim chodzeniem gdzie się da strasznie by wyglądały :D Wiadomo gusta są różne a Ty i tak świetnie wyglądasz we wszystkim co pokazałaś :) Pozdrawiam :*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję jesteś Kochana! Myślę podobnie. Warto robić takie dni dla siebie i wcale nie muszą być nie wiadomo jak zaplanowane. Czasem wspólny posiłek to dużo w obecnych czasach gdzie każdy dokądś goni :) Wspólne filmy, gry, rozmowy, wygłupy- to wszystko zbliża :)

   Usuń
 33. Jestem za tym żebyśmy się kochali na co dzień a nie tylko od święta. To bardzo ważne. Mi się w tym roku nie udały walentynki. Te czerwone butki na obcasach czadowe. Adidasy też cacy Kochana. Świetną masz stylówkę. Uściski z Krakowa ❤

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak walentynki się nie udały, to trzeba je powtórzyć nie koniecznie za rok :D
   Uściski!

   Usuń
 34. Jak dla mnie walentynki mogłyby być codziennie, chociaż ja swój dzień spędziłam bardzo zwyczajnie.
  Buty sportowe są naprawdę świetne
  Pozdrawiam, MAda

  OdpowiedzUsuń
 35. Raczej nie obchodzę Walentynek, też uważam, że powinno się okazywać uczucia na co dzień. Podobają mi się te sneakersy, sama z chęcią bym takie nosiła. ;) Biżuteria też świetna. ;)

  OdpowiedzUsuń
 36. Ale piękne są te czerwone buty!

  OdpowiedzUsuń
 37. Hej Kochana! Ja walentynek nie obchodzę. Jest to dla mnie dzień jak co dzień. Zamówienie genialne! buty wydają się wygodne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Są bardzo wygodne, mam nadzieję że będą mi służyć jak najdłużej :D
   Chodź z białymi butami to różnie bywa :D

   Usuń
 38. Jestem jak sroczka, stara sroka hahaha uwielbiam takie srebrne dodatki, łąńcuszki, bransoletki , ta na nogę jest ok

  OdpowiedzUsuń
 39. jakie buty !!
  my w tym roku na walentynki zrobiliśmy pranie i oglądlaiśmy pranie haha ;D

  OdpowiedzUsuń
 40. Czółenka są przeurocze! ;) w sam raz na Walentynki ;)

  OdpowiedzUsuń
 41. Walentynki nie mogą się zaczynać i kończyć 14 lutego... one powinny być ciągle no bo miłość jest potrzebna i ważna zawsze i wszędzie :)

  OdpowiedzUsuń
 42. Buty bardzo oryginalne i odważne. Kobieca czerwień i błysk <3

  OdpowiedzUsuń
 43. Oboje z mężem nie przepadamy z tym dniem, wszak nie bawią nas zatłoczone kawiarnie i kina. Wybieramy celowo inna datę na randkę, zupęłnie przypadkowa i kiedy mamy ochotę

  OdpowiedzUsuń
 44. Czerwone buty fajnie się prezentują :D Super produkty :D
  Pozdrawiam! wy-stardoll.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 45. Czerwone czółenka rzeczywiście robią wrażenie ❤

  OdpowiedzUsuń
 46. Śliczne buciki :) Z tego sklepu mam kilka ciuszków sportowych :)

  OdpowiedzUsuń
 47. Your red shoes are stunning. I like them so much.

  New Post - https://www.exclusivebeautydiary.com/2020/02/narciso-rodriguez-for-her-eau-de_25.html

  OdpowiedzUsuń
 48. Do this hack to drop 2lb of fat in 8 hours

  More than 160,000 men and women are using a easy and secret "liquids hack" to burn 2 lbs each night while they sleep.

  It's very easy and it works every time.

  Here are the easy steps for this hack:

  1) Go grab a clear glass and fill it half glass

  2) Proceed to learn this strange hack

  and you'll be 2 lbs thinner the next day!

  OdpowiedzUsuń
 49. Water Hack Burns 2lb of Fat OVERNIGHT

  Over 160k women and men are utilizing a easy and secret "liquids hack" to drop 1-2lbs every night while they sleep.

  It is very easy and works on everybody.

  You can do it yourself by following these easy steps:

  1) Get a glass and fill it with water half full

  2) Now do this amazing HACK

  so you'll be 1-2lbs skinnier the next day!

  OdpowiedzUsuń
 50. Get Shifting/Relocation Quotation from ###Packers and Movers Delhi. Packers and Movers Delhi 100% Affordable and Reliable ***Household Shifting Services. Compare Transportation Charges and Save Time, Verified and Trusted Packers and Movers in Delhi, Cheap and Safe Local, Domestic House Shifting @
  Packers And Movers Delhi

  OdpowiedzUsuń
 51. Your Affiliate Money Printing Machine is waiting -

  Plus, earning money online using it is as simple as 1---2---3!

  Here are the steps to make it work...

  STEP 1. Input into the system which affiliate products the system will push
  STEP 2. Add push button traffic (this ONLY takes 2 minutes)
  STEP 3. See how the system grow your list and sell your affiliate products all by itself!

  Are you ready to make money automatically??

  Click here to launch the system

  OdpowiedzUsuń
 52. Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog
  Packers And Movers Gurgaon
  Packers And Movers Gurgaon to Bangalore
  Packers And Movers Gurgaon to Ahmedabad
  Packers And Movers Gurgaon to Jaipur

  OdpowiedzUsuń
 53. A day when people showcase their love the most and surprisingly the average annual Valentine’s Day spending is 13.19 billion dollars. It's an important day for many business industries to increase their business and promote their product. Check it out to know how to promote your business too on that special occasion.

  OdpowiedzUsuń
 54. "
  A big holler from Tropika Club Magazine.

  Tropika Club Magazine is your leading online magazine for the discerning male and female Singaporean. We cover various topics of interest, ranging from beauty and vogue for her, and grooming and style for him, as well as city and destinations and top picks. To learn about Tropika Club's Search Directory for Beauty and Wellness Services, please click on this link

  Check out some of our articles below as our contribution to your blog roll:

  1.Top 10 Brows & Lashes In South West Of Singapore

  2.Top 10 Best Congee in Singapore

  3.Top 10 Spa And Massage Services In Eastern Singapore

  4.Top 10 Spa And Massage Services In North West Of Singapore

  5.Top 10 Best Zichar in Singapore"

  OdpowiedzUsuń
 55. Smartphones are extremely sensitive to external damage. So it's best to protect with a case. Get your custom design embedded personalized Phone Case from Printo.

  OdpowiedzUsuń
 56. You are very beautiful. Thanks for sharing this Women fashion 2020

  OdpowiedzUsuń
 57. Excellent post! I must thank you for this informative read. I really enjoyed reading it,c you’re a great author.Please visit here @ Local Packers And Movers Bangalore

  OdpowiedzUsuń
 58. Packers and Movers Ahmedabad list, Cheap Packers Movers Ahmedabad Charges, Local, Affordable Household Shifting Ahmedabad @ Packers and Movers Ahmedabad

  OdpowiedzUsuń
 59. Packers and Movers Ahmedabad - We Provide ***Best Service Providers, Safe, Reliable, Affordable, Trusted ###Movers and Packers in Ahmedabad List, Household Shifting, Office Relocation: Choose Top Verified Packers and Movers Ahmedabad Compare ???Shifting Service Chrages, Price Quotation, Rate List Charts and Save Money and Time @ Packers and Movers Ahmedabad

  OdpowiedzUsuń
 60. Packers and Movers Bangalore as a Services providing company can make all the difference to your ###Home Relocation experience. Bangalore based Company which offers versatile solutions, Right team that easily reduce the stress associated with a ???Household Shifting, ***Vehicle Transportation. we help things run smoothly and reduce breakages and offer you seamless, Affordable, Reliable Shifting Services, Compare Shifting Charges. @ Packers And Movers Bangalore

  OdpowiedzUsuń
 61. Get Packers and Movers Jaipur List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Jaipur Price Quotation instantly and Save Cost and Time. Packers and Movers Jaipur ✔✔✔Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ Packers And Movers Jaipur

  OdpowiedzUsuń