piątek, 28 sierpnia 2020

The last moments of summer | bonprix.pl

Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif  
 
 
( PL / ENG )

 Z życia wzięte. 

Zmieniłam design mojego bloga. Pomyślałam, że dobrze byłoby się odnieść do tej zmiany, zwłaszcza, że wystąpiła tak gwałtownie po trzech latach nieingerowania w wygląd strony. Decyzja padła już na wiosnę, jednak wcześniej nie było czasu, motywacji, pomysłu. Kot w okularach, który wcześniej widniał na stronie głównej bloga, nie był moją własnością. Tak przyznaję "pożyczyłam go", dbając o umieszczenie linków do profilu i strony autora. Musiałam to zmienić, zapragnęłam by mój blog w całości był mój. Tak oto narodził się nowy kot w okularach. Może nie jest idealnie, chodź ja jestem z niego bardzo zadowolona i przeogromnie mi się podoba. Dumna jestem, bo to moja pierwsza zrobiona grafika. Teraz mój blog jest w 100% mój. Jeżeli macie pytania odnośnie nowego nagłówka np. dlaczego uparłam się na motyw kota w okularach albo jak wykonać takie logo bez znajomości graficznych oraz płatnych lub skomplikowanych programów piszcie śmiało. 

Real life.

 I changed the design of my blog. I thought it would be nice to talk about this change, especially since it came so violently after three years of not interfering with the look of the site. The decision was made in the spring, but before that, there was no time, motivation, no idea. The cat with glasses, previously featured on the blog's homepage, was not my property. Yes, I "borrowed it", taking care of placing links to the author's profile and website. I had to change that, I wished my blog was entirely mine. This is how a new cat with glasses was born. Maybe it's not perfect, but I'm very happy with it and I like it enormously. I am proud because this is my first artwork. Now my blog is 100% mine. If you have questions about the new headline, e.g. why I insisted on the cat with glasses motif or how to make such a logo without graphic knowledge and paid or complicated programs, feel free to write.
 

poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Wakacyjne stylizacje. Po raz kolejny bonprix.pl!

Nutka na dziś https://66.media.tumblr.com/4ad503c753a69ac768fd4efb9cfa434a/e483c3031e7802a1-9a/s75x75_c1/aea6957517826bab768ccabb5ae9b9613f6c319e.png  Lia - My Soul, Your Beats!

 
Dzień dobry  http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif

Z życia wzięte.
Dziś nadszedł ten dzień, kiedy publikuję swój pierwszy wpis napisany przy pomocy nowej wersji bloggera. Nie byłabym sobą, gdybym nie wyraziła swojej opinii dotyczącej zmian w tej platformie. Poza tym, czytałam zdanie innych blogerów na ich blogach. Sądziłam, że zmiana designu na bloggerze będzie niewielka, okazało się jednak, że to nie małe, kosmetyczne poprawki a zupełnie odmieniony wygląd. Chyba jestem "starej daty" bo sporo czasu zajęło mi odgadniecie niektórych funkcji i ich umiejscowienie. Nie będę kłamać, na dzień dzisiejszy na bloggerze pisze mi się źle. Układ strony robi mi psikusy, zawsze ustawiam go do środka mimo to każde słowo od akapitu i każde zdjęcie dodaje się od lewej. Po zaznaczeniu nie chce się skorygować, muszę najpierw zaznaczenie dać do prawej, dopiero później wyśrodkować. Czy też macie taki problem? Może w nowej wersji bloggera doskwiera wam coś innego? A może jesteście zadowoleni ze zmian? Chętnie dowiem się co o tym myślicie. Mi pozostaje się tylko polubić z nowym bloggerem, o ile chcę kontynuować moją pasję jaką jest blog, a chcę i to bardzo.
Real life.
Today is the day when I publish my first post written with the help of the new version of the blogger. I would not be myself if I did not express my opinion on the changes to this platform. Besides, I read the opinion of other bloggers on their blogs. I thought that the design change on the blogger would be small, but it turned out that it was not small, cosmetic fixes, but a completely different look. I think I'm "old-fashioned" because it took me a long time to figure out some of the functions and their locations. I will not lie, as of today I am writing badly on the blogger. The layout of the page is tricking me, I always position it in the center, but every word from the paragraph and every photo is added from the left. After selecting, I do not want to correct, I must first put the selection to the right, then center it. Do you also have such a problem? Maybe something else is bothering you in the new version of blogger? Or maybe you are satisfied with the changes? I would love to know what you think about it. The only thing left for me to do is to like the new blogger, as long as I want to continue my passion for blogging, and I want it very much.

poniedziałek, 27 lipca 2020

Letnia wishlista z BonPrix!

Nutka na dziś https://66.media.tumblr.com/4ad503c753a69ac768fd4efb9cfa434a/e483c3031e7802a1-9a/s75x75_c1/aea6957517826bab768ccabb5ae9b9613f6c319e.png  Mamamoo - Starry Night

Dzień dobry  http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif
Z życia wzięte.
Ostatnio spotkałam się z moimi przyjaciółkami z klasy technikum. Piszemy ze sobą regularnie i spotykamy się tak często, jak to tylko możliwe. Może wydawać wam się to dziwne, że widujemy się z dziewczynami od czasu do czasu, ale przypominam, że ja do szkoły nie chodzę już od pięciu lat. Cieszę się bardzo, że nadal utrzymujemy kontakt a nasza relacja jest silna. Daria i Klaudia to naprawdę wspaniałe dziewczyny. 
Od pewnego czasu coś we mnie mi doskwiera, ale nie do końca jestem pewna co. W Piątek odezwała się moja stara boleść w prawym udzie, która powstała, nie wiem, zaostrzyła się, po mojej operacji kręgosłupa. Momentami ciągnęłam nogę za sobą. Całą sobotę kulałam. W dodatku na skórze pojawiła mi się coś jakby pokrzywka? Albo dziesiątki małych, kropek - siniaków. Niestety, czasem, z dnia na dzień podupadam na zdrowiu zwłaszcza związanym z kośćmi i mięśniami i niestety to po mnie widać mimo, że staram się zachować kamienną twarz. Trochę dlatego, że nie chcę zamartwiać najbliższych ale głównie dlatego, że nie potrafię pogodzić się z faktem, że przez moją niepełnosprawność jestem słabsza od innych.
Na rozluźnienie opowiem wam śmieszną historię, która mi się przydarzyła w ciągu ostatnich dni. W sobotę, pękła mi gumka w moich majtasach. Nie mam pojęcia kiedy- miałam na sobie rajstopy, które je przytrzymywały więc sam fakt zauważyłam po czasie. Tak sądzę. W niedzielę po mojej relaksującej, rytualnej, wieczornej kąpieli naciągnęłam na siebie ulubione, wygodne, białe spodenki z pomponami i trach, pękła w nich gumka XD Ech. Temat wagi mnie prześladuje. Wszystko zaczęło się, kiedy do pracy po urlopie wróciła Elka i powiedziała do mnie: "Klaudia! Nie poznałam Cię. Chyba przytyłaś". A ja naprawdę przytyłam. Zwłaszcza tam z tyłu.
Real life.
Recently, I met my friends from the technical school class. We write with each other regularly and meet as often as possible. You may find it strange that we see girls from time to time, but I remind you that I haven't been to school for five years. I am very happy that we are still in touch and our relationship is strong. Daria and Klaudia are really great girls.
For some time now, something has been bothering me, but I'm not sure what. On Friday, I heard my old pain in my right thigh, which, I don't know, worsened after my spine surgery. At times I dragged my leg behind me. I was limping all Saturday. In addition, something like hives appeared on my skin? Or dozens of little dots - bruises. Unfortunately, sometimes my health deteriorates overnight, especially when it comes to bones and muscles, and unfortunately you can see it even though I try to keep my face straight. Partly because I do not want to worry my loved ones, but mainly because I cannot accept the fact that due to my disability I am weaker than others.
For relaxation, I will tell you a funny story that happened to me in the last few days. On Saturday, the elastic in my panties broke. I have no idea when - I was wearing tights that held them down so I noticed the fact after time. I think so. On Sunday, after my relaxing, ritual, evening bath, I put on my favorite, comfortable, white pants with pompoms and smack, the XD elastic in them broke. Eh. The subject of weight haunts me. It all started when Elka came back to work after the holiday and said to me: "Klaudia! I didn't recognize you. You must have gained weight". And I really put on weight. Especially back there.


środa, 15 lipca 2020

Przegląd wakacyjnych t-shirtów od Femme Luxe + bonusik | femmeluxefinery.co.uk


Co u mnie? Znacznie lepiej. Wygląda na to, że na dobre przełknęłam to co złe i nie stoi mi to już ością w gardle. Dziękuję za wasze ciepłe słowa w komentarzach. Mimo, że nie chciałam otwarcie napisać o tym co mnie spotkało, dobrze wiedzieliście co zrobić by rozjaśnić mój ponury od problemów dzień. O przykrościach chciałabym jak najszybciej zapomnieć, nie oglądać się za siebie tylko twardo iść do przodu. Przecież mam tyle planów do zrealizowania i marzeń do spełnienia. Teraz nie mogę się zatrzymywać. Na tydzień przyjechał mój narzeczony- Rafał. To dodało mi skrzydeł. Szybko wyleczyłam się z depresji, kiedy po kolejnej rozłące mogłam spędzić z nim czas. Było wspaniale. Dużo odpoczywaliśmy ale aktywnie też udało nam się spędzić kilka chwil. Niestety akurat pracowałam, więc za wiele tych chwil nie było. Następnym razem Rafał przyjedzie na mój urlop. W tedy będę miała go całe dwa tygodnie dla siebie. Już nie mogę się doczekać! :)
 What's up at me? Much better. It seems that I have swallowed the bad for good and it is no longer a bone in my throat. Thank you for your warm words in the comments. Although I did not want to openly write about what happened to me, you knew well what to do to brighten my gloomy day with problems. I would like to forget about the unpleasantness as soon as possible, not look back, just go forward hard. I have so many plans and dreams to fulfill. I can't stop now. My fiancé Rafał came for a week. It gave me wings. I quickly healed myself of depression, when after another separation I could spend time with him. It was great. We rested a lot but we also actively spent a few moments. Unfortunately, I was working so there were not many of those moments. Next time Rafał will come on my vacation. Then I will have him two weeks to myself. I can not wait! :)

poniedziałek, 22 czerwca 2020

FEMME LUXE | femmeluxefinery.co.uk


Dzień dobry  http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif 
Trochę mnie tu nie było, przyznaję. Ostatnio przydarzyło mi się coś, co kompletnie mnie rozbiło i pozbawiło jakichkolwiek chęci. Jeszcze się nie pozbierałam. Jestem emocjonalnie wypalona. Chciałabym już dojść do siebie, dlatego tylko tłumaczę się z mojej nieobecności i nie planuję rozwijać tematu- mam nadzieję, że uda mi się zapomnieć, pogodzić z tym co się wydarzyło i że wszystko będzie dobrze. Całe szczęście, że mam wsparcie w moim narzeczonym. Jak nikt potrafi postawić mnie na nogi, przeczuwam, że bez niego nadal leżałabym na łóżku wpatrując się w sufit bijąc się z myślami dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie. Koniec o moich problemach. Wypaplałam się, więc powinno zrobić mi się teraz lepiej.
I wasn't here a bit, I admit. Recently, something happened to me that completely broke me and deprived me of any desire. I haven't collected myself yet. I'm emotionally burned out. I would like to recover, that's why I'm just explaining my absence and I'm not planning to develop the topic - I hope that I can forget, reconcile with what happened and that everything will be fine. Fortunately, I have support in my fiance. As no one can put me on my feet, I sense that without him I would still be lying on the bed staring at the ceiling fighting with the thoughts of why this happened to me. No more about my problems. I said that, now I will be better.