poniedziałek, 16 marca 2020

Goodbye Winter Hello Spring | BonPrix.pl


http://www.lovethispic.com/uploaded_images/75918-Goodbye-Winter-Hello-Spring.gif?1


 Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif

Wygląda na to, że ktoś Wielki mnie wysłuchał, bo tak jak w poprzednim wpisie narzekałam na ciągle trwającą u mnie zimę, tak teraz muszę przyznać, że wiosnę po prostu czuć. Co za tym idzie w mojej głowie zaczyna tworzyć się plan o wiosennych porządkach, nie takich w szafie, chodź również, a we mnie i w moim najbliższym otoczeniu. Zima bardzo mnie rozleniwiła, czas zmobilizować się do działania i wybudzić z zimowego snu. Moim celem w pierwszej kolejności jest organizacja czasu i pracy związana z blogiem i instagramem. Trzymajcie kciuki, by ta motywacja została ze mną jak najdłużej.
It looks like someone the Great has heard me, because in the previous post I was complaining about the ongoing winter, so now I have to admit that I just feel the spring. As a result, a spring plan begins to form in my head, not in the wardrobe, come also, but in me and in my immediate surroundings. Winter made me very lazy, it's time to mobilize for action and wake up from winter drem. My goal in the first place is to organize time and work related to the blog and instagram. Keep your fingers crossed that this motivation stays with me for a long time. 

poniedziałek, 2 marca 2020

Witaj Marcu! | femmeluxefinery.co.uk

https://scratchingthemap.com/wp-content/uploads/2015/03/tumblr_nkiqjfnxCG1tiqwllo1_500-e1425298733157.jpg  https://66.media.tumblr.com/1b75079a3bf160a7c879d9002949b687/tumblr_p4q2c38IRL1unfdido1_400.gifv

 Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif

Jak ten czas szybko płynie. Rozpoczynamy właśnie trzeci miesiąc roku. Marzec, chodź zawsze kojarzył mi się z nadejściem wiosny, to na tę chwilę nie jestem pewna czy wiosna się do nas wybiera. Jest chłodno, mroźno i chodź nie zostaje z nami na długo, to z nieba często pada śnieg. Łatwo można przemarznąć i przemoknąć co sprzyja przeziębieniu. Mimo wszystko staram się być aktywna i nie spędzać czasu w domu, chodź nie przepadam za taką pogodą. Staram się przeciwstawiać panującym obecnie warunkom i korzystać z uroków natury, spacerów i aktywności fizycznej, mimo że oczy często przysłania mi czapka. Mówię sobie "Jeszcze trochę. Jeszcze trochę i przyjdzie moja wymarzona, ciepła wiosna".
How this time flows quickly. We are starting the third month of the year. March, come always associated with the arrival of spring, at the moment I am not sure if spring is coming to us. It is cold, frosty and come don't stay with us for long, it is often snowing from the sky. You can easily freeze and get wet which is conducive to colds. After all, I try to be active and not spend time at home, come on, I don't like such weather. I try to oppose the current conditions and enjoy the charms of nature, walks and physical activity, despite the fact that my eyes often cover my hat. I say to myself "A little bit more. Little bit and my dream, warm spring will come".

sobota, 22 lutego 2020

Po walentynkowy wpis | Bonprix.pl

https://sendflowers.pk/wp-content/uploads/2019/04/Pink-Sapphire-Wishes-Flowers1-373x373.png  https://thumbs.gfycat.com/CrispVeneratedGalapagospenguin-size_restricted.gif

 Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif

Jeżeli myśleliście, że nie przeczytacie już żadnego walentynkowego wpisu, to na pewno nie dziś i na pewno nie na tym blogu. Pisanie o świętach po świętach to moja specjalność. Tak na poważnie, swoim wpisem chciałabym zachęcić wszystkich, do obchodzenia Walentynek codziennie, nie tylko 14 lutego. Chodź to nie takie proste, wyobraźcie sobie tylko, jakie życie byłoby piękne, gdyby tak codziennie każdy każdego obdarowywał miłością. Miłością rodzica, miłością dziecka, przyjaźnią tak silną jak miłość. Jacy bylibyśmy szczęśliwy, gdyby codziennie każdy każdego obdarowywał tak silnym uczuciem. Chodź to piękna wizja to bardzo trudna do realizacji, chodź nie niemożliwa. Wystarczy zacząć kochać w swoim najbliższym otoczeniu bowiem zmiana zaczyna się od nas.
 If you thought that you would not read any Valentine's post anymore, then certainly not today and certainly not on this blog. Writing about holidays after holidays is my specialty. Seriously, with my entry I would like to encourage everyone to celebrate Valentine's Day every day, not just February 14. Come on, it's not that easy, just imagine how beautiful life would be if everyone gave love to everyone that way every day. The love of a parent, the love of a child, friendship as strong as love. How happy we would be if everyone gave everyone such a strong feeling every day. Come is a beautiful vision is very difficult to implement, come not impossible. Just start loving in your immediate environment because change begins with us.

wtorek, 4 lutego 2020

Outfit pod skarpetki - challenge accepted | nanushki.com

https://3.bp.blogspot.com/-FYMqpdflWYA/WJttWrEHi2I/AAAAAAAASis/KcfXDpwMTYoS1rDqT5kNchuQsQG3zM77gCK4B/s1600/Hello-February-2017-Vivi-Brizuela-PinkOrchidMakeup.PNG   https://66.media.tumblr.com/862cc90d3633ada09c3f1d38c532f5f3/tumblr_nvvzquvieu1ufrciro1_400.gifv
 Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif
Może tego o mnie nie wiecie... co ja piszę, na pewno wiecie, w końcu znacie mnie nie od dziś. Kocham wszystko to, co kreatywne, a co rozumiem pod tym słowem? Chodź mianem "kreatywnym" można określić jedynie osobę, nie przedmiot tak uważam pomysł może być kreatywny. Wykonanie może być kreatywne. Czynność, która towarzyszy procesowi tworzenia, może być kreatywna. Kreatywność, to zdolność tworzenia czegoś nowego, oryginalnego, zachwycającego, zawierającego emocje. Wielu widzi kreatywność autora w jego tekście, obrazie, rzeźbie. Ja widzę kreatywność autora w najdrobniejszych jego pracach. Małych rozmiarem ale wielkich sercem. Bo czasem to co malutkie, może nas zaskoczyć, rozśmieszyć, zabawić, zainspirować lub ucieszyć.
Zacznijmy wpis. Pierwszy Lutowy wpis
 Maybe you don't know about me ... what I write, you certainly know, in the end you know me not from today. I love everything that is creative and what I understand by this word? Come on "creative" can only be defined as a person, not an object so I think an idea can be creative. Performance can be creative. The activity that accompanies the creation process can be creative. Creativity is the ability to create something new, original, delightful, containing emotions. Many see the author's creativity in his text, picture, sculpture. I see the author's creativity in the smallest of his works. Small in size but big in heart. Because sometimes what is tiny can surprise us, make us laugh, entertain, inspire or make us happy.
Let's start the post. First February entry.


piątek, 24 stycznia 2020

Styczniowe stylizacje | femmeluxefinery.co.uk

 
 Dzień dobry http://static.tumblr.com/4cb12b39a02a019806dff31d308dc80b/prgxzku/ujSngcku3/tumblr_static_40fs6ter4ruokkckk88wsgccg.gif
Dziękuję wam serdecznie za dużą ilość komentarzy pod ostatnim wpisem. Wiem już, jakie macie zdanie na temat noworocznych postanowień. Nie zawsze zgadzaliście się ze mną. Cieszę się, że swobodnie wyrażacie swoje zdanie i trzymacie się swoich racji, jestem z was bardzo dumna! Noworoczne postanowienia noworocznymi postanowieniami, odłóżmy ten temat bo uważam, blogosfera bardzo długo nim żyje. Czas zacząć pisać o innych sprawach. Na moim lifestylowym blogu często przeczytać możecie wpisy modowe lub o taki temat haczące. Zapraszam was dziś na kolejny post z tej serii, serii w której uparcie poszukuję własnego stylu.
Thank you very much for the large number of comments under the last entry. I already know your opinion on New Year's resolutions. You didn't always agree with me. I am glad that you express your opinion freely and stick to your arguments, I am very proud of you! New Year's resolutions New Year's resolutions, let's postpone this topic because I think the blogosphere lives for a long time. It's time to start writing about other things. On my lifestyle blog you can often read fashion entries or about such a hooking topic. I invite you today to another post in this series, a series in which I stubbornly seek my own style.
 
  http://cdn175.picsart.com/228799852009201.gif  http://s5.favim.com/orig/160113/clouds-gif-pink-pretty-Favim.com-3883515.gif  http://cdn.lowgif.com/small/ce38c255afc1070c-pretty-in-pink-tumblr.gif